Vedomé dýchanie

Znovuzrodenie - tak prirodzene a dostupne !

Oslobodenie cez dych


Nepríjemné zážitky sa (často - lebo ľuďom je prirodzené, že nechcú cítiť bolesť) snažíme vytesniť alebo potlačiť, a tie potom vytvárajú v tele bloky, ktoré bránia prirodzenému toku energie. Vedomým energetickým dýchaním môžeme tieto udalosti aj spätne vyriešiť a prijať, integrovať do svojho života a tak sa zbaviť ich pretrvávajúceho negatívneho vplyvu. Prijatím sa uvoľní stagnujúca energia, ktorá do nášho života prinesie radostný pocit a prispeje k väčšej otvorenosti, tvorivosti a chuti do života. Vedomé dýchanie je spôsob, ako sa prepojiť so svojím telom a jeho živosťou a radosťou, ako objaviť svoju vnútornú silu a energiu, ako žiť život podľa svojich prianí a predstáv. Správny spôsob dýchania je pre zdravý život rovnako dôležitý ako zdravá životospráva, pravidelné cvičenie a zdravá strava. Vedomé dýchanie je prospešné v každodennom živote. 

Dýchame všetci a stále. Je to také jednoduché! A predsa tajomstvo života a uzdravovania, ktoré sa v dychu skrýva, si v každodennom živote takmer neuvedomujeme. Práve uvedomovanie si dýchania odjakživa tvorilo neoddeliteľnú súčasť samo-liečiteľskej praxe. Vedomé dýchanie zlepšuje dostupnosť liečivej životnej sily iným ľuďom. Táto dostupnosť je priamo úmerná tomu, ako si daný človek uvedomuje svätý zdroj energie v dychu. Pre liečbu to má kľúčový význam. Špeciálne techniky umožňujú upevniť si prostredníctvom dychu spojenie so svätou životnou silou. Prirodzenými sprievodnými javmi budú uzdravenie na každej úrovni bytia, posilnenie zdravia, energetická rovnováha, nové sebauvedomenie, širšie vedomie a schopnosť pomáhať iným. Zistíte, že tajomstvom života a liečby je dych.

1 sedenie trvá cca 1,5 - 2 h. (ako ochutnávku alebo nácvik je možné zrealizovať stretnutie aj v polovičnom čase). Dýchanie prebieha najmä v ľahu na podložke. Dýchajúci sa celkovo upokojí, ponára sa do stavu hlbšej relaxácie a väčšinou zažíva veľmi príjemné pocity uvoľnenia, radosti, prílivu energie a celkovej živosti. Po skončení dýchania prichádza chvíľa na integráciu, teda čas, kedy klient reflektuje svoje skúsenosti a zážitky z dýchania. Cíti sa ľahko, pokojne a radostne, a často má v týchto chvíľach jasný vhľad do situácií, ktoré sa predtým zdali zložité a problematické. Ďalšie sedenie prichádza zvyčajne po 1 - 2 týždňoch, vyplnených samostatným cvičením; po niekoľkých ďalších stretnutiach (je to individuálne) je klient už väčšinou pripravený vykonávať vedomé dýchanie sám, podľa potreby alebo pravidelne.

Dych ovplyvňuje aj celkovú vitalitu človeka a držanie tela:

Druhý produkt

Kde sa nachádzate Vy ?  A kde chcete byť ?