Terapie

Dovoľte si starostlivosť

 • Terapie zvukom, dotykom, pohybom, slovom...

   Asistujem človeku pri harmonizácií celou svojou bytosťou a používam pri tom viaceré techniky - väčšinou samostatne, alebo aj kombinovane.

Shiatsu, Biely medveď, zenovú masáž Rinsho, Meridiánové ošetrenie  - radím k tým "fyzickejším" a dynamickejším, vizuálne bohatším na pohyby. Naproti tomu - pri Kraniosakrálnej terapii vonkajší pohyb je temer nepozorovateľný, je len veľmi jemný, kdežto tá skutočná práca sa deje (a pri tejto terapii predovšetkým) vnútorne. Pracuje vlna. A tá istá, ale podobou zvuku (a aj fyzicky pomocou dotyku) harmonizuje jednotlivé telá človeka pri použití spievajúcej (tibetskej) misy. Telové sviečky a moxovanie (a čiastočne je to platné aj pre banky) sa aplikujú síce jedno-bodovo, avšak aj tu sa lieči holisticky: pôsobia na fyzickej úrovni a tiež duševnej, v zmysle celostnej medicíny. Dotyk nehy je celotelová dotyková terapia, ktorá hĺbkovo relaxuje, regeneruje a aj transformuje..

Blahodarné účinky dotykovej terapie:

 • - dotyk ako taký napĺňa jednu z prirodzených, základných ľudských potrieb. (..Kontakt, ocenenie, láska, rešpekt, vnímanie, prítomnosť, prepojenie, bytie, súhra, bezpečie, a iné..)
 • - Pri pôsobení na určitý bod sa môžu naštartovať liečebné procesy. Pomocou znalostí energetických liniek a akupresúrnych bodov  je možné telo na celostnej úrovni otvoriť liečeniu z fyzických, emocionálnych a energetických blokád. No dá sa povedať, že každá dotyková terapia pôsobí aj oveľa komplexnejšie:

 • - dokáže znovuoživiť, spriechodniť, naštartovať zablokovanú energiu (Už starodávne národy vedeli, že ak v ceste prúdenia energie vznikne prekážka, táto blokáda spôsobuje bolesť)
 • - zlepšuje srdcovo - cievny systém, krvný obeh.. počas ošetrenia sa rozširujú cievy pod pokožkou a tie tak dokážu lepšie zásobovať krvou
 • - naštartovaný krvný obeh uvoľňuje svaly
 • - zlepšuje dýchanie, keď sú ťažkosti s dýchaním, zvyšuje prekysličovanie tkanív
 • - telo tak dokáže lepšie prijímať výživné látky a pôsobí - pozor, v spolupráci s vodou (ideálne naprogramovanou) a detoxikačnými čajmi - silne očistne: Škodlivé látky sa dostávajú z tela von a bunky sa prečisťujú. Podporuje lymfatický obeh.
 • - zlepšuje hormonálnu rovnováhu a v neposlednom rade má veľmi priaznivé účinky na nervový systém. (Majme prosím na pamäti: pokožka a nervový systém sa skladajú z rovnakej vrstvy buniek - ektodermy). Dotyková terapia môže ľahko a účinne pomôcť odbúrať fyzické napätie a dokonale osviežiť po náročnom dni / životnom období. Niektoré typy terapií môžu výrazne pomôcť zvládať psychické napätie, lepšie sa vyrovnať s určitými možnými traumami, keďže sa pri terapii môžu vyplavovať emócie a pomocou všímavosti sa dajú odchytiť z nevedomia do vedomia a bezpečne spracovať.

  Možné delenie:

  Terapie prebiehajúce v interéri:

- terapie v oblečení: Kraniosakrálna, Meridiánová, Rinsho zen shin, Shiatsu, Biely Medve, Terapia spievajúcou miskou

- čiastočné odhalenie: Moxovanie, Bankovanie, Sviečkovanie - telové, ušné, čakrové

- úplné odhalenie: Dotyk nehy

Terapie prebiehajúce v exteriéri alebo interéri: Muzikoterapia

- prebiehajúce v ľahu (ležanie na klasickej masážnej posteli alebo na madraci / v sede / v stoji

- liečebné / relaxačné (či chce klient niečo konkrétne zharmonizovať, preliečiť, alebo "iba" zrelaxovať (každá relaxačná masáž má aj liečebné účinky)

- celotelové / segmentálne (celé telo spredu, zozadu, segmenty - napr. chrbát, chodidlo..)

  - hĺbkové / povrchové (napr. akupresúra vs. práca s kožou)

  - pasívne / aktívne = ako klient prispieva do deja (napr. usmernenie klienta pri dýchaní, vnímaní častí tela pri dotyku a jeho rôznej hĺbke, aktívna prítomná spolupráca klienta mentálne a / alebo fyzicky - pri terapii Rinsho zen shin)


  Cez priamy zážitok, skúsenosť prichádza možnosť spoznať svoje telo, jeho zákonitosti, premeny a tak aj v prepojení svoju dušu, teda samého / samú seba. A tiež, liečiť sa. "O schránku sa múdry stará, aby mala kde duša prebývať, v pokoji a v mieri."

Upozornenie:


Účinok terapií je závislý najmä od slobodnej vôle klienta byť uzdraveným a tiež od ďalších premenných v jeho konštelácii. Zo zákona je potrebné pripomenúť, že ŽIADNA TERAPIA NENAHRÁDZA oficiálne kompletné alebo odborné LEKÁRSKE OŠETRENIE a neproklamuje liečbu všetkých druhov ochorení. Je potrebné vnímať ich len ako doplnkové metódy, nech majú akokoľvek dobré výsledky. Každý seriózny terapeut si nenárokuje na miesto vše-liečiteľa, ale vie, že v prípade nejasností alebo pri závažných diagnózach je vždy pre klienta potrebné aj vyhľadať odborného lekára.

Klient je pred začatím terapie povinný upozorniť na svoje zdravotné problémy, prípadne lekárom predpísanú medikamentóznu liečbu, pooperačný stav, diagnostikovanie akútnych nádorových, infekčných a iných vážne život ohrozujúcich ochorení a tiež upozorniť na svoj momentálny psychický stav či lieky, ktoré užíva/l.

"Ošetrenie neumožňuje za vás preberať právnu a zdravotnú zodpovednosť. Každý z nás má právo vlastného rozhodnutia a každý sám za seba nesie zodpovednosť za svoje konanie. V prípade, že sa budete riadiť radami získanými na stretnutí, čo je vaše zaručené právo Ústavou SR, berte prosím na vedomie, že ja ako osoba, ani žiaden vykonávateľ konzultácií a terapií nenesie za vaše jednanie žiadnu zodpovednosť. Takisto nepreberám žiadnu zodpovednosť za akékoľvek osoby alebo skupiny, za stratu, poškodenie alebo úrazy spôsobené pri použití alebo zneužití akýchkoľvek informácií na týchto stránkach. Neposkytujem žiadne výslovné ani implicitné záruky, pokiaľ ide o účinky pomocou niektorej zo služieb popísanej na týchto stránkach. Informácie tu obsiahnuté sú určené len na vzdelávacie účely a nenahrádzajú lekársku starostlivosť.  Informácie na tejto web stránke sú iba jedným z dostupných zdrojov informácií ! "          

                                                                                                                                             Andrea Tkáčová

Podmienky účasti

Pred zahájením terapie doporučujeme prečítať si tieto podmienky účasti:

1. Účastník berie na vedomie, že môže byť počas tejto praktickej terapie vystavený určitému emocionálnemu zaťaženiu. Účastník je v celom priebehu terapie za seba zodpovedný a pokyny terapeuta majú vždy len doporučujúci charakter.
2. Účasť na terapii je dobrovoľná. Kurz nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Účastník, ktorý trpí vážnejšou duševnou chorobou, je povinný informovať terapeuta o tejto skutočnosti a o charaktere ťažkostí, ktoré sú dôvodom jeho liečby pred zahájením terapie.
3. Terapeut má právo vo výnimočných prípadoch ukončiť účasť účastníka, ak to uzná za vhodné. V tomto prípade bude poplatok za terapiu vrátený. Zúčastnený môže kedykoľvek opustiť terapiu na vlastnú zodpovednosť a v tom prípade sa mu poplatok nevracia.
4. Svojou účasťou vyjadruje účastník súhlas s prípadným vytvorením zvukového či obrazového záznamu z priebehu terapie k študijným účelom terapeuta.

                                                                                                                        V Bratislave, .......... 2018

Podmienky účasti som čítal(a) a súhlasím:

                                                                                                           Podpis ...................................................

Terapeut je (len) asistent Vášho procesu, prostredník a niekedy katalyzátor, ktorý Vám môže pomôcť v tele i mysli znovu-nastoliť vnútorný pokoj. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť, ak má klient myseľ otvorenú a je liečbe / harmonizácii pozitívne naklonený. Schopnosť liečiť seba alebo ostatných máme všetci. Je ale potrebné sa s naším vnútorným liečebným potenciálom najprv spojiť, nájsť ho a osvojiť si ho. Práve aj ponúkané terapie vám môžu pomôcť sa s týmito hlbšími stránkami vašej osobnosti spojiť a odhaliť tak smer Vám vlastný. Každá ľudská bytosť sa s liečebným potenciálom rodí. Niektorí ľudia si ale zvolia tento potenciál rozvinúť a zúčastňujú sa rôznych vyúk. Je to voľba každého jedinca, každý máme vlohy pre niečo iné.