Shiatsu

Poznaním tajomstva rovnováhy späť do Stredu.

ČO TO JE:

Shiatsu je dnes už celosvetovo známa pohybová - dotyková terapia, ktorá bezpečne harmonizuje energetické dráhy - meridiány, aby nimi mohla energia voľne prúdiť. Deje sa tak pomocou jemného ťahu na fasciách a tlaku na energetické body (jap. tsubo) a rôznymi ďalšími pohybovými technikami, ako napr. strečing, naťahovanie a rotácie končatín na spriechodňovanie energie v kĺboch, dychové cvičenia, hnietenie, zahrievanie, vibrovanie, potriasavanie, poklepávanie. Je to umenie dotyku. No nie je to masáž, aj keď niektorí ľudia to tak môžu vnímať. Podstatou shiatsu je práca s energiou (ki / čchi / prána / živa), kde jej kvalita môže byť v tele nedostatočná (kjó) alebo v stave preplnenosti (jitsu). Energia prechádza neustálou premenou skrze päť elementov (zem, kov, voda, drevo, oheň) a harmonizuje jin a jang. V súčasnosti je shiatsu často vyhľadávanou pravidelnou "údržbou" organizmu pre ľudí na celom svete, ako aj u nás, nakoľko shiatsu pôsobí najmä preventívne, ale aj liečivo. Pri shiatsu, podobne ako pri iných celostných (holistických terapiách), nejde o priame odstraňovanie symptómov, ale o normalizáciu životnej energie tak, aby sa v organizme vytvorili správne podmienky. Dôraz sa kladie na zdravie a nie na chorobu. Je to celostná terapia, samotné ošetrenie väčšinou zohľadňuje celé telo (aj keď dôraz sa na jednom stretnutí kladie na 1 - 3 meridiány). Táto holistická terapia vníma človeka ako celok a preto okrem samotného riešenia problému cez dotykové ošetrenie pozornosť sa venuje aj tomu, čo do seba prijímame - strava ( a tu sa potom sleduje makrobiotika), mysleniu (a tu sa potom sleduje zen alebo tao). Shiatsu je určené pre každého, kto má potrebu vyriešiť svoju disharmóniu spôsobom, ktorý je prirodzený a príjemný. Aby človek zostal zdravý, mal by byť schopný neustále sa prispôsobovať zmenám v živote - harmonizovať sa (regulovať tok energie Ki). Na tejto ceste mu shiatsu ponúka opornú ruku. Ki je názov pre univerzálnu životnú silu, vibrácia, ktorá nemá ani začiatok, ani koniec, neustále sa premieňa, ako nakoniec všetko vo vesmíre - všetko, čo existuje, je vytvorené touto silou. Dnes už vieme, že Ki vytvárajú elektromagnetické, ultrazvukové a infračervené vibrácie, ktoré môžeme vnímať i mentálne smerovať. Intuitívne ich vnímame ako auru. Aura znamená žiara, teda vyžarovanie tejto energie. Ak je niekto aktívny a vyzerá zdravo, svedčí to o tom, že má dostatok Ki. Ak energia v tele prúdi plynule, všetko funguje dobre. Ak však energia prúdi pomaly, cítime sa slabí, unavení, až nakoniec môžeme ochorieť. Pri shiatsu stimulujeme telo, takže energiu dostáva a môže ju využívať, tok energie sa môže spriechodniť. Človek však nemusí byť chorý, aby malo shiatsu pre neho veľký efekt. Shiatsu pôsobí relaxačne aj liečivo. Shiatsu je vhodné pre každého - pre mužov i ženy, pre malé deti, tehotné ženy (okrem prvých troch mesiacov tehotenstva) alebo starších ľudí, pokiaľ sa klientovi prispôsobí priebeh ošetrenia a prihliadne sa ku kontraindikáciám (viď nižšie). Základnou myšlienkou je preventívna starostlivosť cez meridiány o drobné zdravotné problémy (napr. telesné napätie zo stresu) predtým, než prerastú do vážnej choroby (napr. žalúdočné vredy). Meridiány sú kanály, ktorými Ki prúdi. Aj keď ich nemožno vidieť, pretože nemajú žiadnu hmotnú podobu, sú veľmi citeľné a zohrávajú niekoľko dôležitých úloh: kontrolujú pohyby v tele, spájajú hlavu, horné a dolné končatiny s trupom, fungujú ako komunikačné prostriedky medzi vonkajším a vnútorným prostredím tela, i medzi hornými a dolnými partiami tela, kontrolujú a regulujú činnosť orgánov. Prastarí indickí a čínski praktici v dávnych časoch postupne objavili dráhy, po ktorých sa pohybuje životná energia vzostupným i zostupným smerom. V tele prúdi energia KI dvanástimi základnými meridiánmi (a ďalšími mimoriadnymi). Každý z nich korešponduje s jedným z dvanástich hlavných orgánov tela a nesie aj meno po tomto orgáne (napr.: meridián srdca, meridián obličiek...). Meridián nie je spojený len s orgánom ako takým. Podľa východnej koncepcie je spojený aj s funkciou príslušného orgánu. Napríklad hrubé črevo sa stará o vylučovanie. Na emocionálnej úrovni je spojené so stratou, rozchodom, schopnosťou oprostiť sa od problémov, atď. I to všetko môže meridián hrubého čreva ovplyvniť. Tsubo (klasické akupunktúrne body) sú miesta, ktoré sa nachádzajú na dráhach meridiánov, a vyznačujú sa akumuláciou Ki. Cez ne je jednoduchšie vstúpiť do kontaktu s Ki a manipulovať ju (v dobrom zmysle). Aby sme mohli vojsť do kontaktu s Ki v mieste bodu, pôsobíme naň tlakom. Každý bod má svoje špecifické vlastnosti alebo účinky.

PÔVOD:

Metóda pochádza z Japonska a využíva poznatky tradičnej čínskej medicíny (TČM) a podobá sa vzdialene na klasickú thajskú masáž. V roku 1919 Tokujiro Namikoši prvýkrát začal používať označenie shiatsu, čo doslova znamená tlak prstom. Jeho žiak Šizuto Masunaga, ktorý bol zároveň psychológom a študentom zen budhizmu, začal do praxe shiatsu vracať jeho psychologický i duchovný rozmer. V roku 1964 japonské ministerstvo zdravotníctva oficiálne definovalo shiatsu ako samostatnú liečebnú metódu. TČM nepotláčala príznaky rôznych zdravotných problémov, ale hľadá príčiny chorôb a podľa nich stanovuje diagnózu a liečbu. Sústredí sa aj na pozorovanie prírody a jej pravidelných a logických premien, ktoré pokiaľ nerešpektujeme, vystavujeme sa riziku disharmónie, čo vedie až ku chorobe. Snaha skúmať život je tak stará ako ľudstvo samo. Život vnímame cez emócie, pocity. Tie sú buď pozitívne alebo negatívne. To samozrejme ovplyvňuje celý rad faktorov, z ktorých najdôležitejší je zdravie. Jeho udržanie si vyžaduje hlbšie poznanie podstaty ľudského života. Od miery tohto poznania závisí aj kvalita života. Pre východné kultúry je charakteristické holistické - celostné chápanie človeka, kde časť ovplyvňuje celok. Je to ako keď nás bolí zub, máme pocit, že nás bolí celé telo. Jeden orgán ovplyvňuje druhý, nijaká časť v tele nefunguje izolovane, ale ovplyvňuje všetko okolo. A rovnako to platí aj v prírode, spoločnosti a vo Vesmíre. V tom je sila pôsobenia jednotlivca na celok, či už je to príroda, spoločnosť alebo Vesmír. Preto nie je jedno, ako a hlavne na čo myslíme, ako sa správame, jednáme, pretože to všetko je o energiách. Aké energie vysielame, také aj priťahujeme. Veď nie nadarmo sa hovorí "Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá." Máme negatívne emócie, lebo nedokážeme uspokojovať svoje túžby. No dôležitá je skúsenosť, nie očakávanie v duchu tradičného: "Čo ťa nezabije, to ťa posilní". O tom je tiež shiatsu a tradičná čínska medicína, ktorá rieši aj problémy mysle a tým nás učí ako dosiahnuť rovnováhu, ktorá je pre život nevyhnutná, lebo "upokojuje emócie", čím prospieva zdraviu. Keď toto pochopíme, problém prijmeme, akceptujeme a skúsime zmeniť - teda riešiť nepriaznivú životnú situáciu. Vždy máme čo riešiť. Otázka je, či sa nám to vždy podarí optimálne. Aj o tom je shiatsu. "Aj šťastie" ako povedal sv. Augustín, "nemôžeme hľadať mimo seba, ale len v sebe". Ako? Z filozofie východných kultúr vyplýva, že keď sme naladení pozitívne, vtedy sme otvorení vesmírnemu internetu z univerzálneho Vedenia. Tento neobmedzený príjem informácií je podmienený stupňom naladenia pozitívnych vĺn, ktoré toto umožnia. Je to fikcia alebo sa to dá "naučiť"? Čo tým získame? Už austrálski Aborigéni zdôrazňovali, že "múdrosť je to, ako človek využíva svoje poznanie." Bez múdrosti nevieme využiť lásku, súcit a emócie správne. A práve aj rozvoj "múdrosti" umožňuje napríklad shiatsu. Ako? Svätý Augustín povedal: "Keď chceš poznať svet, poznaj sám seba". Tak ako základom všetkých živých organizmov je bunka, tak aj človek je "bunkou" vo Vesmíre. Princípy fungovania mikrokozmu (napr. človek) aj makrokozmu (napr. Vesmír) sú rovnaké. A ten Vesmír je v nás samých, len ho musíme objaviť. Tak sa postupne systematickou prácou, t.j. cvičením.. dostaneme nielen k dobrému zdraviu, ale naštartujeme aj dlhú a rozporuplnú cestu sebapoznávania. Odhalenie zákonitosti fungovania orgánových systémov ľudského tela starými Číňanmi na princípe pentagramu boli základom pre pochopenie fungovania nielen človeka, ale aj prírody, spoločnosti a Vesmíru. Zdanlivo naivné učenie o prvotných živloch - hýbateľoch života, ktorými sú voda, drevo, oheň, zem a kov (vzduch) prežilo dodnes a zaráža priam geniálnou jednoduchosťou a zároveň univerzálnosťou. Jeden živel, ktorému zodpovedá príslušný orgánový systém ovplyvňuje druhý. Tieto zákonitosti možno aplikovať na všetky stránky života človeka od kľúčových orgánov, ktorými sú obličky, pečeň, srdce (nervová sústava), pankreas a pľúca ako aj ich vývodov (močový mechúr, tenké črevo, žalúdok, slezina, hrubé črevo) cez zmyslové orgány, až po emócie a vzťahy. A zas sme pri emóciách. Dajú sa vôbec ovplyvňovať? Môže človek mať len pozitívne emócie? Čo musí pre to urobiť?

PRIEBEH:

Shiatsu ošetrenie sa vykonáva na matraci / futone na zemi v oblečení a zahalení dekou. Pri terapii sa nepoužívajú oleje ani emulzie. Samotná terapia trvá 1 až 2 hodiny, predchádza jej vždy rozhovor - konzultácia a po nej sa odporúča odpočívať. Ošetreniu nutne predchádza diagnostický pohovor, na základe ktorého má terapeut možnosť zorientovať sa v probléme a potrebách pacienta, diagnostikuje ho a zvolí tú správnu techniku a postupy ošetrenia. Vopred informujte terapeuta o vašich závažných problémoch, prípadne o implantátoch vo vašom tele (umelý kĺb, kovové predmety...). Terapeut sa pýta aj na možné kontraindikácie, podľa toho volí spôsob a zameranie ošetrenia. Pokiaľ chcú pacient i terapeut docieliť ten správny efekt shiatsu, je vhodné dodržiavať určité pravidlá pri poskytovaní a prijímaní shiatsu. Tam sa radí o.i. i nejesť najmenej dve hodiny pred ošetrením - prinajmenšom nejesť nič ťažké, samozrejme nepiť príliš veľa tekutín, najmä nie alkohol. Nevhodný je pred ošetrením kúpeľ v horúcej vode a intenzívne cvičenie alebo telesná námaha - to všetko narušuje tok Ki a tím sa znižuje účinnosť liečby. Pred ošetrením treba byť dostatočne vyprázdnený (moč, stolica), aby vás tieto potreby počas shiatsu nevyrušovali. Klient má na sebe svoje voľné - nesťahujúce, ideálne bavlnené a dlhé oblečenie. To zaručí prijímateľovi intimitu, no na druhej strane nebráni terapeutovi 'dotýkať' sa energie tela. Dôležitá je atmosféra vzájomnej dôvery a uvoľnenosti. Klient nemá na sebe pokiaľ možno nič kovové a plastové. Shiatsu sa vykonáva v príjemnom kľudnom prostredí, na podložke na podlahe, môže pritom znieť príjemná relaxačná hudba. (Je však možné shiatsu vykonávať aj na stoličke v sede). Počas poskytovania shiatsu terapie klientovi je napomáhané dostať sa postupne do stavu hlbokej relaxácie, ktorá mu umožňuje spojiť sa s jeho vlastnou samoliečivou silou. Samotná práca s jednotlivými bodmi na meridiánoch už potom priamo ovplyvňuje identifikovaný problém. Shiatsu procedúra využíva palce, prsty a dlane na vyvíjanie tlaku na rovnaké body a energetické dráhy, "meridiány" ako pri akupresúre (takto sa uvoľňujú energetické bloky) a pripája k tomu strečing. Takisto využíva techniky ako stláčanie a drobné údery, zovretie, hnetenie a tlak vyvíjaný nohami maséra na klientov chrbát, nohy a chodidlá. Intenzita sa môže rôzniť - podľa nacítenia terapeuta alebo vyslovene podľa dohody s klientom od najjemnejšej neinvazívnej až po výraznejšiu, dynamickejšiu, apod. Po skončení shiatsu môže pacient ostať relaxovať ak mu je to príjemné. Podanie čerstvo uvareného čaju alebo pohár vody mu potom pomôže opäť sa prinavrátiť späť a s touto novou skúsenosťou vykročiť do každodenného života. Je vhodné piť po zvyšok dňa aj nasledujúci viac vody, ako obvykle (Shiatsu stimuluje uvoľňovanie toxínov, ktoré pitím dokážete vylúčiť ľahšie z tela) a je nevhodné piť alkohol. Je užitočné zabezpečiť si pohodové hodiny bezprostredne po ošetrení - nie je dobré rýchlo vhupnúť do stresových situácií v práci, alebo fyzicky namáhavých činností. Reakcie na shiatsu sú síce individuálne, ale bezprostredne to býva pocit pohody a úľavy, oddychu. Pri shiatsu ide o prácu v stave hlbokej relaxácie, ktorá zasahuje hlavné funkčné systémy ľudského tela, takže sa stáva, že po prvých ošetreniach sa objavia uzdravujúce reakcie. Môžu to byť pocity ako pri nachladnutí, chrípke, niekedy zosilnejú pôvodné alebo sa objavia staršie bolesti, môže nastať zvýšené vylučovanie hlienov, kašeľ, pocit únavy alebo naopak pocit prebytku energie, emócie sa môžu prechodne rozbúriť a podobne. To všetko sú signály, že sa rozbehol proces nápravy, uzdravovania. Najdôležitejšie je pravidelne pokračovať v shiatsu a neprerušovať či nezastavovať tento proces. Tak isto je vhodné pravidelne pokračovať aj po odznení reakcií. Dôležité je uvedomiť si, že mnohí veľmi pracovne vyťažení ľudia alebo ľudia, ktorí sa celkovo ťažko uvoľňujú a popúšťajú vlastnú kontrolu, sa do hlbokej relaxácie dostanú až po viacerých shiatsu. Dá sa povedať, že ľudia, ktorí úplne zrelaxujú už pri prvom ošetrení, sú skôr v menšine. Niektorí ľudia nereagujú na shiatsu ihneď - ide väčšinou o ľudí, ktorí celkom stratili kontakt so svojím telom a uvedomujú si ho, iba keď cítia bolesť. Shiatsu môže priniesť výsledky aj pre nich, museli by však vyvinúť značnú trpezlivosť a vedome spolupracovať. (Žiaľ, ukazuje sa, že práve tieto typy ľudí trpezlivosťou neoplývajú.) Aj ľudia trpiaci obezitou to môžu mať pri shiatsu ťažšie - zásoby podkožného tuku a tuku nahromadeného okolo vnútorných orgánov vytvárajú významné bariéry pre tok energie. Shiatsu im môže prospieť, ale najlepšie v súčinnosti s celkovou úpravou stravy a životného štýlu, a teda so znižovaním hmotnosti. Každopádne, určite shiatsu ocenia.. Aby bol účinok shiatsu terapie dlhodobejší, odporúča sa dodržiavať pravidelnosť, a frekvencia aspoň 1x mesačne (čiže 13x ročne - v TČM rozlišujeme 13 lunárnych mesiacov)

A prečo zahŕňame do terapie aj pohovor (niekedy kratší, niekedy dlhší)? "O čom nie je možné hovoriť, tým sa musí ochorieť. To, čo nesmie byť prežité, čiže ne-môže byť, sa odrazí v ne-moci. A "prežitým" sa myslí (pokiaľ možno) na vedomej, bdelej úrovni. Ďalší prepis tejto vety je: Kde nie sú emócie, tam sú nemoci." Tam, kde se nemáme možnosť stretnúť so svojou emotivitou a so svojim autentickým prežitkom a emócie ventilovať, tak sa na báze kumulácie konkrétnych bielkovinových štruktúr začínajú emócie potlačovať a "štósovať" niekde v tele práve v orgánových systémoch. Začnú ovplyvňovať bunkovú štruktúru orgánu. Jedna zo základných ciest a metód psychosomatického liečebného postupu je stretnúť sa s emóciami, ktoré neboli prežité v dobe, kedy mali byť prežité. Je potrebné ich odventilovať, oprášiť, porozumieť im. Niekedy aj im dať nálepku legitimity, že boli alebo sú oprávnené. Tým začneme fyzicky detoxikovať telo od nánosov bolesti, krívd - a patričný orgán sa môže znova nadýchnuť. Samotný proces uzdravenia tkvie v hlbšom pochopení svojho života. Navštívte svoj vlastný život prostredníctvom svojej mysle .Pozrite sa na svoje bytie vo vzťahoch - cez ten najdôležitejší - čiže ten k sebe samému a potom ďalšie, počínajúc s vašimi najbližšími, až vzdialenejšími vzťahmi k ľuďom, veciam, činnostiam, atď. Potom sú tu ešte ďalšie dva komponenty, ktoré považujeme za celkom neopomenuteľné, a to je spiritualita a energetické princípy v našom tele. Spiritualita pritom nie v náboženskom kontexte, ale ako bytie v zmysluplnosti - kedy hľadáme a žijeme zmysel nášho bytia. Bežná denná prax ukazuje, ako spiritualitu žijeme pri niečom tak obyčajnom, ako je napríklad mytie okien. Ak to človeka nebaví a radšej by šiel napríklad hrať na klavír, tak umyje dve okná a je úplne unavený a hlavne frustrovaný, nespokojný, čo sa teda odráža na jeho psychike - pretože v tom umývaní okien skrátka nenachádza zmysel, radosť, tok energie. Pri činnosti, čo ho baví, ho to dokonca bude energeticky nabíjať, pretože tam niekde ten zmysel vidí. Žijeme zmyslom nejakého konania, v obyčajnom dennom žití. Rovnováhu nachádzame cez neustále balansovanie polarít, až sa naučíme umeniu stredu - energia tak voľne prúdi a my tu žijeme naplno.. Radosť zo života je reálne dostupná každému! Motivácia k tvorbe, naplnenie v práci, fungujúce vzťahy, pevné zdravie, hmotné zabezpečenie, duchovný rozvoj.. - pre každého šťastie značí niečo iné. Isté je, že sme si jeho strojcom sami - a začína to v mysli, rozhodnutím každého momentu.. Dnes žijeme v dobe, kedy sa rozvíja tzv. uvedomenie. Preto je dôležité podporovať vývoj zdravým nahliadnutím do nášho vnútra. Dôležité je, aby sme to, čo tam nájdeme, vyniesli na povrch a očistili. Potom to môže svietiť do všetkých častí našej duše aj tela.

ÚČINKY:

Shiatsu vám môže pomôcť pri mnohých problémoch:
- pocity únavy a nedostatku energie
- bolesti chrbtice, kĺbov, svalov, šliach ...
- tráviace ťažkosti, problémy s dýchaním a krvným tlakom, podporuje lymfatický obeh,
- bolestivá menštruácia, nepravidelný cyklus, gynekologické problémy
- bežné nachladnutia, upchaté dutiny...
- svalové napätie u športovcov a tanečníkov. Pomáha udržiavať a zlepšovať svalový tonus a funkčnosť vnútorných orgánov
- relax a psychická úľava pri strese, nespavosti, nervovými poruchami
Shiatsu je vynikajúcim podporným prostriedkom:
- zabezpečuje plynulú cirkuláciu energie, môže zvýšiť Vašu celkovú životnú energiu
- stimuluje samoliečebné procesy tela, obnovuje funkcie autonómneho nervového systému,
- pôsobí preventívne proti vzniku chorôb alebo zhoršeniu aktuálneho stavu
- účinkuje ako podpora pri emocionálnej záťaži  (tým, že uvoľní stagnujúcu energiu, umožní aj voľnejší priechod nahromadených pocitov a emócií. Preto človek, ktorý si pravidelne dopraje shiatsu, postupom času menej zadržiava nepotrebné emócie a rýchlejšie ich spracováva.)
- je vhodnou psychickou i fyzickou podporou v tehotenstve, materstve, menopauze..
- pomáha ako psychická i fyzická podpora pri liečbach, pôsobí i na duchovnej úrovni
- podnecuje ku zmene životného štýlu a zodpovednosti za vlastné zdravie
- pomáha zorientovať sa v otázkach ohľadne harmonického stravovania, posilňuje imunitný systém a napomáha vylučovaniu toxínov 

Shiatsu terapia je mimoriadne vhodná pri:

 • chronických problémoch neznámeho pôvodu, u ktorých nie je diagnostikovaná žiadna konkrétna choroba. Medzi tieto problémy patria: dlhodobé bolesti hlavy, chrbta alebo kĺbov, chronická únava, nespavosť, problémy s trávením, menštruačné bolesti a pod.,
 • fyzických zraneniach ako súčasť rehabilitácie po úrazoch pohybového aparátu alebo cievnych príhodách,
 • psychických problémoch a rozvoji osobnosti, nakoľko obnovovaním energetickej rovnováhy sa ovplyvňujú nielen fyzické, ale i mentálne a emocionálne aspekty klienta. Shiatsu tak pomáha pri psychických problémoch, príp. sa môže stať nástrojom pre všestranný rozvoj osobnosti,
 • oslabenej funkcii orgánov prisluchajúcich jednotlivým meridiánom, pričom pôsobením na akupunktúrne body dráh sa odstraňujú problémy späté s orgánmi ako na fyzickej úrovni, tak na emocionálnej úrovni:

meridián pľúc (LU) - poruchy dýchania, kašeľ, astma, prekrvenie nosnej sliznice a dutín, všetky kožné prejavy, ekzémy, škvrny, suchá pokožka, tiky v tvári, nespavosť

meridián hrubého čreva (LI) - zápcha, hnačka, zvýšená sekrécia hlienu, bolesti zubov, zápal ďasien, bolesti šije, krvácanie z nosa, hyperaktivita, nočné potenie

meridián žalúdka (ST) - tráviace problémy, vracanie, žalúdočná nevoľnosť, dvanastorníkové vredy, prejedanie, mentálna anorexia, problémy s dojčením, nepravidelný cyklus

meridián sleziny / slinivky (SP) - poruchy sekrécie tráviacich enzýmov, cukrovka, hypoglykémia, problémy s telesnou hmotnosťou, problémy s menštruáciou, krvácavé stavy

meridián srdca (HT) - srdcové a obehové problémy, búšenie srdca, poruchy reči vrátane koktania, nadmerné potenie

meridián tenkého čreva (SI) - problémy s trávením a vstrebávaním živín, bolesti v oblasti krku, šije a svalstva ramien, zvonenie v ušiach

meridián močového mechúra (BL) - problémy spojené s močením vrátane inkontinencie, zväčšená prostata, choroby kostí, zubov, padanie vlasov, šedivenie, závraty, neschopnosť sa uvoľniť

meridián obličiek (KI) - všetky obličkové choroby, hormonálne a endokrinné poruchy, všetky problémy v sexuálnej oblasti, poruchy rastu, predčasné starnutie, chronická únava, zvýšený sklon k úrazom, pocity chladu

meridián obalu srdca (PC) - poruchy krvného obehu, kôrnatenie tepien, kŕčové žily, stuhnutie hrudných partií, nervozita, podráždenosť, stavy strachu

meridián trojitého ohrievača (TH) - poruchy imunity organizmu, poruchy termoregulácie (celkové prechladnutie alebo prehriatie organizmu), poruchy lymfatického systému, emočná precitlivenosť, prílišná starostlivosť

meridián žlčníka (GB) - hmotné útvary v žlčovodoch a v žlčníku, bolesti kĺbov, rebier, hlavy, migrény, nerozhodnosť, výbuchy hnevu

meridián pečene (LV) - nedostatočná detoxikácia organizmu, problémy s pohlavnými orgánmi, so svalmi, šľachami, väzivami, všetky očné choroby, potlačené emócie, frustrácia.

 • a hlavne je mimoriadne vhodné pre zdravých ľudí na uvoľnenie napätia, udržanie zdravia, rozprúdenia toku KI v meridiánoch a tým k celkovej harmonizácii organizmu, AKO PREVENCIA a ako vynikajúci spôsob relaxu.


Kontraindikácie - Shiatsu sa neodporúča vykonávať v nasledovných prípadoch:

 • osteoporóza,

 • rakovina, a bezprostredne po chemoterapii,

 • akútne stavy chorôb, (napr. ako je chrípka a jej podobné stavy s horúčkou), akútne zápaly

 • prvé tri mesiace tehotenstva, začiatok menzes

 • bolesti srdca, hypertenzia, artérioskleróza,

 • lokálne kontraindikácie: kŕčové žily, čerstvé jazvy a iné porušenia kože, zápal kĺbov,

 • všeobecné kontraindikácie: klient pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, krátko po jedle, zhoršujúci sa stav klienta alebo terapeuta, vzájomná akákoľvek antipatia alebo prílišná blízkosť. Tiež obdobie brania liekov na utlmenie nervovej činnosti alebo navštevovania psychiatra - je potrebné ho informovať o účasti.