Meridiánová dotyková terapia

"Rýchlo-údržba" Vašich energetických dráh

Je to dotyková terapia vychádzajúca z tradičnej čínskej medicíny, ktorá tlakom a správnym smerom uvoľňuje zablokovaný tok energie v meridiánoch a je vhodná aj ako diagnostická metóda: Klient je svojou priamou skúsenosťou počas ošetrenia postavený pred (často nepríjemnú) skutočnosť o zdravotnom stave vlastného fyzického tela. Nepríjemno v tomto prípade predstavuje jednak vnem - možná fyzická bolesť ako referencia práve k zablokovanému toku energie a jednak vedomie - že so zisteným neblahým stavom je potrebné niečo robiť (vydať úsilie, energiu k náprave - harmonizácii). Klient môže zažívať miestami aj nepríjemne bolestivé stavy, ktoré v bežnom živote nevníma, ktoré sú ale veľmi účinné pre odstránenie nielen prejavených ochorení, ale i skrytých. Bolestivé pri samotnej terapii sú spravidla ale iba miesta, ktoré sú problémové. Terapeut volí tlak podľa potrebnej efektivity, pričom platí, že počas terapie môže voľne klient  komunikovať s terapeutom a podľa potreby sa zmení tlak. V niektorých prípadoch je však pretrebné pre odstránenie problému vyvinúť silnejší koncentrovaný tlak, prípadne využiť lakte. Obecne klienti / pacienti majú tendenciu si myslieť, že ich zdravotný stav je pre každodenné fungovanie uspokojivý. Skryté choroby a problémy sa však objavujú časom, hlavne v neskoršom veku, kedy je ich náprava zložitejšia a zdĺhavejšia. Preto je nevyhnutná prevencia - predchádzanie ochoreniam a k tomu slúži práve mimo zdravej výživy a pravidelného cvičenia i terapia "meridiánová", keďže je zameraná na celý organizmus. Oproti jemnejšiemu a zväčša tempovo pomalšiemu shiatsu je meridiánová terapia dynamickejšia a pracuje sa viac do hĺbky štruktúr, používajúc napríklad aj často lakte, hánky, rôzne terapeutické pomôcky. Táto terapia je možno vhodná teda práve pre tých z vás, ktorí majú potrebujú "viac" alebo "silnejšie" cítiť (..túto dotykovú terapiu, ale v prenesenom význame aj dotyk všeobecne, život, akciu, situáciu, seba..). Tiež, behom jedného stretnutia sa ošetrí celé telo a väčšina hlavných dráh (pri shiatsu zväčša 2 dráhy - ich výber závisí od výsledkov v úvodnej konzultácii a tiež skenovania - nacítenia sa terapeuta v prvej fáze ošetrenia). Teda tu je výsledkom výživné a efektívne ošetrenie všetkých (alebo niektorých - podľa dohodnutého času) hlavných dráh v smere, ako v nich energia prirodzene preteká.

Odporúčané opakovanie terapie: 1 - 5x mesačne, príp. vyššia frekvencia (ak sa rieši niečo akútne), inak ako prevencia stačí 1x / mesiac (myslí sa taoistický - teda lunárny, tých je 13 v kalendárnom roku)  :-)