Myofasiálne uvoľňovanie

Získajte v tele nový priestor a jedinečný pocit uvoľnenia !

ČO TO JE:

Myo-fasciálne uvoľňovanie (MFU) je skupina manuálnych masážnych techník, ktoré sa používajú pri manuálnej medicíne a osteopatii. Základom týchto techník je využitie visko-elastických vlastností tkanív tela, poznanie a pochopenie kĺbovej biomechaniky a neuro-reflexných spojov. Techniky myo-fasciálneho uvoľňovania (MFU) patria k technikám liečby mäkkých tkanív. Myofasciálna masáž je technika uvoľňovania a naťahovania šliach a svalov stláčaním bodov, čím sa eliminuje bolesť a svalové napätie. Zameriava sa na uvoľnenie svalového a šľachového aparátu, na uvoľnenie začiatkov a koncov svalových úponov.

Čo znamená myofasciálny? "Myo" znamená z latinčiny sval a "fascia" znamená páska, popruh, obväz. Fascia je embryologické spojivové tkanivo, ktoré obaľuje svaly, kosti, kĺby, nervy a krvné riečisko, všetky vnútorné orgány, mozog a miechu. Môžeme si ju predstaviť ako pavučinu, súvislú 3D sieť elastínových a kolagénových vlákien, ktoré obklopuje viskózna tekutina nazývaná základná substancia. Tieto dva druhy vlákien slúžia na to, aby bola fascia zároveň veľmi pevná aj flexibilná, zatiaľ čo tekutina je dopravným prostriedkom medzi štruktúrami. Keď sme zdraví, tento fasciálny systém nám vďaka dostatočnému odpruženiu a podpornému mechanizmu umožňuje pohybovať sa bezpečne a bez obmedzení. Výskum potvrdil, že fascia, rovnako ako sval, má schopnosť stiahnuť sa i uvoľniť a hrá významnú úlohu pri pohyblivosti a stabilite kĺbov.

Úrazy, zápalové reakcie či chirurgické zákroky môžu zapríčiniť poruchy myofasciálneho systému. Vtedy sa vytvára abnormálny tlak, ničiaci nervy, krvné a lymfatické cievy, a prechádza na miesta citlivé na bolesť, čo však často štandardné testy (röntgen, myelogram, CT, elektromyografia...) neodhalia. Navyše, lekári často liečia až následok, a nie príčinu.

Myofasciálna masáž je bezpečná a veľmi efektívna praktická technika, pri ktorej sa vyvíja mierny neprerušovaný tlak na myofasciálne spojivové tkanivo, aby sa tak odstránila bolesť a obnovil pohyb. Môže tiež napomôcť zvýšiť účinok iných ošetrení. Znižuje stres a napätie, zlepšuje držanie tela a jeho flexibilitu, zlepšuje stav kostry a svalov pred i po operácii, športovcom pomáha dosiahnuť lepšie výkony, lieči bolesti chrbta, krku, ischias (zápal sedacieho nervu), fibromyalgiu, bolesti hlavy atď. ..Jednoducho, nájsť si čas na masážny relax znamená budovať a udržiavať si svoje zdravie.

ÚČINKY:

Rozsah použitia techník (MFU) je veľký. Zahŕňa celé spektrum funkčných porúch organizmu a bolestivých syndrómov.

Existuje celý rad stavov a symptómov, pri ktorých je vhodná. Mnohí pacienti hľadajú myofasciálne ošetrenie po úraze alebo pri pretrvávajúcej bolesti chrbta, ramien, bedier, alebo pri bolesti v prakticky akejkoľvek oblasti obsahujúcej mäkké tkanivá.

Myofasciálne uvoľňovanie sa osvedčilo aj pri problémoch s čeľustno-sánkovým, resp. temporo-mandibulárnym kĺbom (skratka TMK), pri syndróme karpálneho tunela, fibromyalgii alebo migrénach.

Medzi symptómy, pri ktorých by sme mali spozornieť, patria:

  • "skrátené" tkanivá, ktoré obmedzujú pohyb alebo spôsobujú nevyrovnanosť tela, kvôli čomu človek začne uprednostňovať a nadužívať napríklad jeden bok alebo rameno,
  • pocit prílišného tlaku na svaly a kĺby, výsledkom ktorých je bolesť,
  • bolesť v akejkoľvek časti alebo častiach tela, vrátane bolesti hlavy alebo bolesti chrbta.