Individuálna joga

Na mieru šitý darček pre Vás

Keďže sme každý obdarený jedinečným telom a ešte aj každodenne prežívame iné vnútorné stavy (fyzicky, psychicky) či podmienky pre náš život (časový a miestny rámec), ponúkam vám i súkromné lekcie. Klienti si ich obľubujú aj z toho dôvodu, že je tu možný po každej stránke individuálny prístup (na rozdiel od skupinovej jogy), dostanú tu od lektora viac pozornosti a starostlivosti.  Úvodná konzultácia zmapuje Vaše momentálne potreby a podľa toho sa nastaví najbližšia hodina s víziou ďalšieho smerovania. V základnom rozdelení, volia sa dynamickejšie a silovejšie lekcie, alebo sa kladie viac dôraz na pružnosť, či uvoľnenie sa a dychové techniky, či napríklad aj rovnováhu, niekto dá ako zákazku otvorenie sa životu, dôverovanie vo vyššie vedenie, sebavedomejšie držanie tela a bez bolestí chrbta, apod. Pozície vybrané priamo pre Vás sú cvičené funkčne, bezpečne, hravo. Benefitom je postupné rozšírenie vnímania svojho tela a časom sa staneme sám sebe vnútorným majstrom - áno, i skrz jogu je to možné !

  • Individuálne / Súkromné lekcie sú určené pre jednotlivcov (prípadne i dvojicu)
  • Základný čas je 45 min., klienti si objednávajú aj 1 hodinu, prípadne 90 min.
  • Termín cvičenia sa určí po vzájomnej dohode