Zenová masáž Rinsho

Aktívnou spoluprácou s terapeutom pre výraznejší výsledok

ČO TO JE:

Pohybovo - dotyková terapia, ktorá sa v mnohom podobá napr. na shiatsu, avšak tu klient s terapeutom aktívne spolupracuje - používajúc riadený dych a / alebo riadený pohyb a niekedy aj svoju protisilu / protitlak pre dosiahnutie ešte hĺbkovejšieho celkového pocitu a liečebného efektu.

PÔVOD:

Korene zenovej masáže Rinsho zen shin siahajú do Číny desiateho storočia. Odtiaľ sa následne rozšírila do Japonska, kde bola obohatená o techniky shiatsu. Rinsho-shin, medicína a masáž tela, bola pred viac ako tisíc rokmi založená zenovým Majstrom Ungo Dojo. Donedávna ju poznali výhradne mnísi v kláštoroch, ktorí ju aplikovali pred začiatkom každého ročného obdobia, aby si upevnili zdravie a mali dostatok energie. V starom Japonsku bola potom táto metóda zdokonalená pridaním techniky shiatsu, zameranej na stláčanie povrchových bodov bez použitia ihiel. Niektoré prvky tejto masáže sa dnes používajú v japonských nemocniciach. Do Európy ju priniesol a naučil svojich žiakov Majster Deshimaru, a následne Majster Sando Kaisen.

PRIEBEH:

Klient obdrží ošetrenie v podobe 60 min zostavy, kde mení rôzne polohy v ľahu na futone i v sede prípadne stoji. V niektorých sekvenciách je pasívny, v iných aktívne spolupracujúci - minimálne riadeným dýchaním, niekde aj protisilou. Po ošetrení sa odporúča dopriať si oddych fyzicky i psychicky pre plnohodnotnejšie integrovanie novonadobudnutých stavu.

ÚČINKY:

Masáž reguluje svalové napätie, väzy a šľachy, zažívanie, krvný obeh aj nervový systém.