Cenník
Podľa spoločne stráveného času a spokojnosti, služby sú vyvážené nasledovne:

Dotyková terapia

(Shiatsu, Kraniosakrálna terapia, Dotyk nehy, Aroma Olej, Biely medveď, Zen masáž Rinsho,..)

30€/60min

Doplnkové terapie TČM

(Moxovanie, bankovanie, sviečkovanie)

(Moxa/sviečka: nákup Hand 2Hand- samopoužitie

20€/30min

(1materiál v tom)

5€/kus

Pohybová terapia, joga - individuálne

(1+1 účastníci:)

Yin Joga Meridiany - skup. kurz v centrách Lotus joga, Open Mind, cena - 1 účastník:

Yin Yoga Meridians - skup. kurz v centre Brighter Life - cena - 1 účastník:

Joga na kľúč (na firemnú akciu, festival, atď.)

25€/45min

35€/45min

10€/120min


7 - 8€/90min


dohodou

Zvuková terapia

(Hra na husle, spev, zvukový kúpeľ)

25€/45min

Hudobné vystúpenie, nahrávanie

(rozsah+požiadavky+okolnosti = určia protihodnotu)

dohodou

Konzultácie, terapia slovom, sprevádzanie - očisty

(výživa, hudba, meditácia, dýchanie, šankaprakšalána,..)

25€/45min

Organizačná, marketing a administratívna činnosť

(Podpora realizácie projektov, školení, text práca)

25€/60min

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(Vedenie, spolulektorovanie, asistovanie v kurzoch)

Konkrétny kurz / seminár / workshop

40€/60min


vždy uvedené

Vybrané služby je možné dodať aj "do domu" - po vzájomnej dohode a za rovnakých podmienok.

Vybrané služby je možné dodať i virtuálne - po vzájomnej dohode, za podobných podmienok.

Ceny sú bez DPH.

Číslo účtu: SK13 8360 5207 0042 0561 4872 /mBank/

Storno

Storno je možné - vo vážnom a ojedinelom prípade, min. 24 h. vopred (pracovné dni). Po tejto dobe objednaný klient hradí časť zajednanej služby, a to vo výške 50% z plánovanej služby - tým sa čiastočne pokryje strata vykonávateľa služby a prevádzkovateľa zariadenia. Ak klient zruší termín neskôr alebo vôbec nestornuje vopred, bude mať možnosť ďalšieho objednania sa na služby až po uhradení storno poplatku zrušeného dohodnutého stretnutia.