Cenník
Podľa spoločne stráveného času a spokojnosti, služby sú vyvážené nasledovne:

Dotyková terapia

(Shiatsu, Kraniosakrálna terapia, Dotyk nehy, Aroma Olej, Ashiatsu, Zen masáž Rinsho, Spievajúca miska)

Myofasciálne uvoľňovanie, Meridiánová masáž

30€/60min

(časy dohodou, napr. šiacu 120min) 50€/90min

Doplnkové terapie TČM

(Moxovanie, bankovanie, sviečkovanie)

(Moxa/sviečka: nákup k domácemu použitiu

20€/30min

(materiál v tom)

5€/kus

Pohybová terapia, joga - individuálne

(1+1 účastníci:)

Yin Joga Meridiany - skup. kurz v centrách Lotus joga, Open Mind, cena - 1 účastník pri Permanentke:

(možnosť aj 1-razových vstupov

Joga na kľúč (na firemnú akciu, festival, atď.)

25€/45min

35€/45min


10€/120min

12a14€/120min

dohodou

Terapia hudbou, výučba, zvuková terapia

(Hra na husle, spev, zvukový kúpeľ)

25€/45min

Hudobné vystúpenie, nahrávanie

(rozsah+požiadavky+okolnosti = určia protihodnotu)

Konzultácie, sprevádzanie - očisty

(výživa, hudba, meditácia, dýchanie, šankaprakšalána,..)

Organizačná, marketing a administratívna činnosť

(Podpora realizácie projektov, školení, text práca)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(Vedenie, spolulektorovanie, asistovanie v kurzoch)


Konkrétny kurz / seminár / workshop

dohodou


25€/45min25€/60min


40€/60minvždy uvedené


Vybrané služby je možné dodať aj "do domu" - po vzájomnej dohode a za rovnakých podmienok.

Vybrané služby je možné dodať i virtuálne - po vzájomnej dohode, za podobných podmienok.

Na vybrané služby je možné vystaviť zálohová faktúru - po vzájomnej dohode.

Číslo účtu: SK13 8360 5207 0042 0561 4872 /mBank/

Storno

Storno (sms, telefonický hovor) je možné - vo vážnom a ojedinelom prípade, min. však ideálne 48 h. vopred (pracovné dni). Po tejto dobe objednaný klient hradí časť dohodnutej služby, a to vo výške 50% z plánovanej služby (tým sa čiastočne vykryje strata vykonávateľa služby a prevádzkovateľa zariadenia). Ak klient zruší termín neskôr ako 24 h. vopred (pracovné dni) alebo vôbec, hradí storno vo výške 100% ceny služby a má možnosť ďalšieho objednania sa až po uhradení storno poplatku k zrušenému dohodnutému stretnutiu.

So zajednaním termínu klient súhlasí s týmito storno podmienkami.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie spoločného časo-priestoru.

Tieto podmienky dodávania služby sa môžu meniť.