Cenník

Podľa spoločne stráveného času a spokojnosti, služby sú vyvážené nasledovne:

Dotyková terapia

(Shiatsu, Kraniosakrálna terapia, Ashiatsu, Zen masáž Rinsho, Spievajúca miska)

Myofasciálne uvoľňovanie, Meridiánová masáž

30€/60min

(časy dohodou, napr. šiacu 120min)

50€/90min

Doplnkové terapie TČM

(Moxovanie, bankovanie, sviečkovanie)

(Moxa/sviečka: nákup k domácemu použitiu

20€/30min

(materiál v cene)

5€/kus

Pohybová terapia, joga - individuálne

(1+1 účastníci:)

Yin Joga Meridiany - skup. kurz v centre

1-razový vstup na mieste ("Onsite")

1-razový vstup pri živom vysielaní ("Online)

1-razový (neobmedzený) prístup na nahrávke ("Recording")

Permanentka (min. 12 lekcií) Onsite a Recording: -2e/lekciu, Online -1e/lekcia

Joga na kľúč (na firemnú akciu, festival, atď.)

25€/45min

35€/45min

12€/120min

14€/120min

10€/120min

15€/120min


dohodou

Terapia hudbou, výučba, zvuková terapia

(Hra na husle, spev, zvukový kúpeľ)

25€/45min

Hudobné vystúpenie, nahrávanie

(rozsah+požiadavky+okolnosti = určia protihodnotu)

Konzultácie, sprevádzanie - očisty

(výživa, hudba, meditácia, dýchanie, šankaprakšalána,..)

Organizačná, marketing a administratívna činnosť

(Podpora realizácie projektov, školení, text práca)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(Vedenie, spolu-lektorovanie, asistovanie v kurzoch)


Konkrétny kurz / seminár / workshop - skupina

Individuálna výuka - cena ako Konzultácie x sadzba 1,5

Vedenie v anglickom jazyku - príplatok

dohodou


25€/45min25€/60min


40€/60min


vždy uvedené

38eur/45min

5€/hod

Vybrané služby je možné dodať aj "do domu" - po vzájomnej dohode a za rovnakých podmienok.

Vybrané služby je možné dodať i virtuálne - po vzájomnej dohode, za podobných podmienok.

Na vybrané služby je možné vystaviť zálohová faktúru - po vzájomnej dohode.

Číslo účtu: SK13 8360 5207 0042 0561 4872 /mBank/

Storno

Storno (sms, telefonický hovor) je možné - vo vážnom a ojedinelom prípade, min. však ideálne 48 h. vopred (pracovné dni). Po tejto dobe objednaný klient hradí časť dohodnutej služby, a to vo výške 50% z plánovanej služby (tým sa čiastočne vykryje strata vykonávateľa služby a prevádzkovateľa zariadenia). Ak klient zruší termín neskôr ako 24 h. vopred (pracovné dni) alebo vôbec, hradí storno vo výške 100% ceny služby a má možnosť ďalšieho objednania sa až po uhradení storno poplatku k zrušenému dohodnutému stretnutiu.

So zajednaním termínu klient súhlasí s týmito storno podmienkami.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie spoločného časo-priestoru.

Tieto podmienky dodávania služby sa môžu meniť.