?

..ísť po Ceste srdca a napĺňať svoj najvyšší (pre tú chvíľu možný) potenciál..S dovolením, pár slov o mojej Ceste, nižsie nájdete aj skrátené Bio / CV a niektoré Certfikáty


DOTYK
Vnímam to tak, že dotyk hraje v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu - vedomým dotykom sa dotýkame nielen svojich (fyzických) tiel, ale i sŕdc, duší. Potrebujú ho už tí najmenší a s vekom sa nič v skutočnosti na tom nemení. Dotyková terapia môže predstavovať skvelý spôsob, ako prejaviť napríklad aj pozornosť, lásku, úctu.. Môže prinášať úžasné uvoľnenie, ale má aj veľkú silu a vie človeka nabíjať energiou - dopĺňať, prípadne ju "vypúšťať" (ak je nažiaduci nadbytok). A v neposlednom rade, dokáže nás tiež učiť, ako sa otvoriť - otvoriť Životu, jeho liečivej sile. ..Cítite to ?

Shiatsu poznám už viac rokov a od prvého momentu si ma získalo. ..Až tak, že som pocítila túžbu venovať sa tomuto umeniu kultivácie vnútornej energie ako terapii bližšie. Dnes ho považujem za natoľko účinné a zaujímavé, že nasledujem svoje rozhodnutie: Pokiaľ mi len bude dopriate, chcem touto formou ľuďom i slúžiť. V skutočnosti, (fyzické) telo ako také ma zaujímalo už oddávna: ako som sa neskôr rozpamätala, spôsob uvoľňovania napätia (v rukách napríklad - po dlhom tréningu hry na husle) som intuitívne cez akupresúrne body pomocou prstov používala ešte ako dieťa.. Uvedomovala som si jasne tajomstvo, ktoré sa v tele skrýva - dômyselný systém akýchsi dráh, prepojenosť bodov, silu dotyku - hoci aj veľmi jemného, liečenie, keď sa prenesie a koncentruje pozornosť dovnútra, do pokoja, do stredu, ..keď sa vonkajší svet stíši a napojíme sa na seba, zo Zdroja, v sebe a cez seba. Dnes viem, že pracujem s fyzickým (Body) i energetickým telom (Energy) a to všetko s "pod dohľadom" Ducha (Information).

Jednota - triquerta - trinity
Jednota - triquerta - trinity


Zaviedlo ma to do sfér energií: spoznávanie vlastného systému a práca so životnou energiou,       s očarením pozorujem premeny energie v čase, sledujem zákonitosti, život v jeho rozmanitosti..


ZVUK, HUDBA
Postupne ma na mojej Ceste oslovili aj ďalšie zaujímavé spôsoby (seba)poznania a nachádzania rovnováhy (viď "Ďalšie služby). Bolo mi dané si ich osvojiť a rovnako vám ich teraz ponúkam - verím, že tiež oceníte ich jedinečné benefity. Nielen dotyk, ale i hudba a samotné rôzne zvuky ku mne prehovárali, vnímala som všemožnú rozmanitosť účinkov a jednoznačne to vyústilo k poznaniu, že tieto frekvencie (vlna, vibrácia, rezonancia) majú moc doslova "vyladiť" nás. Ako? - respektíve kam, do čoho, k čomu ? Nuž, otázok je na tisíce a odpovedí minimálne toľko. Neustále bádam, skúmam tento veľký a pre mňa fascinujúci svet, vnáram sa doň znova novou a novou skúsenosťou a bažím po zdieľaní poznania druhých a s druhými. Mnohí hovoria o liečivej hudbe, liečivých zvukoch. Pre každého to môže znamenať niečo iné - chcem vás osloviť: hľadajte a nachádzajte "to vaše".. a seba-Vedomo tiež ponúknuť - možno i prostredníctvom stretnutia so mnou, že (znovu)objavíte liečivé vibrácie pre vás. Lebo darmo, je to ako sa aj hovorí, "hudba lieči"..

ZDROJE
Všimla som si, že pri všetkých spôsoboch práce s človekom je potrebná práca s mysľou - predovšetkým sa jedná o sústredenú pozornosť. Aby bola intenzívna, pracujem na tom rôznymi spôsobmi (tréningy koncentrácie na neuro-technológiách, praktizovanie meditácie, od útleho detstva hra na hudobné nástroje a spev, otváranie sa novému - napríklad cez cestovanie.) Energiu dopĺňam v tom pre nás ľudí najprirodzenejšom prostredí - v prírode, posilňujem sa silou živlov, riadim sa lunárnym mesiacom, zjemnenie a rovnako silu nachádzam aj prostredníctvom ženských kruhov, pomáham si tiež zvukovými kúpeľmi liečivej hudby, snažím sa rešpektovať taoistické zákonitosti premeny energie v roku (podľa piatich elementov) - to aktuálne premietam do terapií. Stravujem sa od detstva vegetariánsky (isté obdobia len vegánsky, vitariánsky) a čoraz viac makrobioticky, podstupujem pravidelne očisty a pôsty. Cvičím rôzne štýly jogy, či-kung a Makko-ho / Do-In, 5 Tibeťanov, mám výborné skúsenosti s fyzioterapeutickou metódou Feldenkrais, z aktívneho pohybu - mám rada tanec, beh (jogging), bicykel, a v minulosti aj bojové umenie Wing-Tchun.. V súčasnosti vediem hodiny jogy, srdcovkou je Yin Yoga zameranáj na meridiány.

PRÍSTUP

Ako pracujem? Predovšetkým, snažím sa VNÍMAVO :-) Záleží mi na tom vytvoriť zakaždým PRÍJEMNÝ PRIATEĽSKÝ PRIESTOR plný zdieľnosti a otvorenosti pre umožnenie voľného toku liečivej energie. VÍTAM všetko, čo prichádza, pretože viem, že všetko má na stretnutí a v procese svoj význam a miesto. Ponáram sa do hĺbok, kam si až SPOLU DOVOLÍME ísť. REŠPEKTUJEM možné hranice - udávam tomu celému taký rámec, ktorý je pre všetky zúčastnené strany BEZPEČNÝ a PRIJATEĽNÝ. (..A tento pevný zámer vyjadrenia plnej ÚCTY k zachovaniu adekvátnosti v danej situácii dodržiavam.) Snažím sa o OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ - vnímam ju v procese ako dôležitú: robím všetko, čo viem pre to, aby som mohla poskytnúť TIE NAJLEPŠIE SLUŽBY. Pred stretnutím sa vždy pripravujem štandardne (telesne, duševne), alebo - keď mám informácie - aj INDIVIDUÁLNE a konkrétne. Po stretnutí vždy ČISTÍM energie (priestoru, seba). Samozrejmosťou je NA MIERU ŠITÝ, POZITÍVNY A CELOSTNÝ PRÍSTUP - zdôrazním zvlášť to posledne menované: Chápem človeka ako psycho - somatickú entitu, teda jeho fyzická a psychická stránka sú v tejto realite nerozlučiteľné, ako spojené nadoby, alebo inak: TELO A DUŠA tvoria spolu jedinečnú funkčnú jednotku.

Ako hore, tak dole
Ako hore, tak dole

O tom, že telo a duša spolu súvisia, dnes už nepochybuje asi snáď nikto: vypozorovala som, že čo sa deje v našom tele, sa odráža v našej duši a opačne to platí tiež. Meravosť a napätie organizmu predznamenáva spomalenie toku ENERGIE, respektíve jej blokovanie voľného prúdenia tejto životnej sily, čo sa môže prejaviť napríklad aj rôznymi typmi bolestí.. Opíšem príznačný (žiaľ dnes častý) jav a jeho vývoj: Stres (stresormi môžu byť napr. prokrastinácia, citové konflikty, nepredvída(teľ)né okolnosti..), ktorému sme často vystavení, nám môže - pokiaľ to dovolíme - spôsobiť napr. chronické napätie svalov. To vzápätí pôsobí zákonite na človeka celkovo negatívne. Stuhnutie svalov blokuje o.i. i pohyb. Naše telo si postupne zapamätá, čo sa mu v priebehu rokov stalo - zdravotný stav a choroby sú odrazom priebehu života. Existuje však riešenie: PRÁCA S VEDOMÍM - POZORNOSŤ ! Žitie tu a teraz, V PRÍTOMNOSTI.. a najjednoduchšie sa to deje práve cez smerovanie pozornosti k svojmu telu. Na stretnutí spoločne rozvíjame VNÍMANIE tela a mysle. Keď OBJAVÍME vlastné telo a v pravde jeho posolstvo pre nás, znamená to, že sa ZMIERIME, prijmeme všetko tak, ako práve je, DOVOLÍME tomu tak byť, nebojujeme s tým v mysli, VŠÍMAME si potreby tela, eliminujeme faktory, ktoré jeho energiu blokujú a takto POSTUPNE - UVEDOMUJEME si JEDNOTU tela a duše. ..Oslovujem tú časť Tvojho Ja, ktorá už vie a pozná pravdu, akonáhle ju počuje / vníma v poli. Hm, možno to nebude ľahké. A možno..?

Vyšší a konečný cieľ všetkých terapií (v mojom vnímaní) je (znovu)získanie alebo skôr ZNOVUOBJAVENIE jednoty tela a duše, teda HARMONIZOVANIE jednotlivých tiel človeka (fyzické, emočné, mentálne, spirituálne), teda na všetkých úrovniach. Terapie v mojom podaní sú určené pre tých, ktorí by vďaka dotykovej terapii chceli objaviť svoju "telesnú podstatu", to jest žiť tu a teraz a vedome. Tento termín sa netýka len telesnej identity, ale aj jednoty rozumu, duše, pocitov, predstavivosti.. Pri cvičeniach (telesných, energetických, dychových, meditačných..) sprevádzam ako inštruktor - vysvetlím správnu techniku, predvediem, dohliadam na správnosť a prípadne korigujem, napokon prácu (premenu) samotnú už musí človek vykonať sám, skrz svoje Vedomie a svoje Telo (telo ako Brána).

POZÝVAM ŤA NA CESTU K SEBE SAMÉMU / SAMEJ, K ZJEDNOTENIU VŠETKÝCH ČASTÍ DO HARMONICKÉHO CELKU, volám späť do Jednoty.

Ponúkam Ti:

- zážitok (Intenzívnejšie prežívanie okamihu)

- oslavu (Tvojej jedinečnosti, prítomnej chvíle, života, pravdy)

- liečenie (kde Ty sám / sama sa harmonizujete, stávaš sa viac celistvým)

- relaxáciu (konečne! - hlboké uvoľnenie sa a od/pustenie..)

- posilnenie (Tvojich cností a zámeru žiť v súlade s Tvojim "Vyšším Ja")

V prípade, že tak cítiš a máš skutočný zámer pracovať na sebe, neváhaj ma prosím kontaktovať. S veľkou radosťou slúžim (po vyjasnení spolupráce) - tým, ktorí sú na to pripravení.

Andrea Tkáčová

PS: Milí potenciálni poberatelia mojich služieb,

keďže sme ako ľudia rôzni (v zmysle, že môžeme rôzne vnímať veci), pre všetkých z nás by som tu chcela zdieľať určité pravidlá kruhu (z inšpirácie Tinky Kuchárekovej - vďaka), ktoré bežne používam pri sprevádzaní a ktoré ozaj krásne fungujú pre život kdekoľvek.. (pretože energia prúdi voľne a otvára sa vtedy, ak sa cíti bezpečne - nelimitovaná. A k tomu, aby to tak bolo, potrebujeme toto):

1. Pravidlo neposudzovania. Všetko je dobré tak, ako to práve je. Ak niekto spustí vo vás emócie, je treba sa pozrieť, prečo. Väčšinou to nie je toho druhého.

2. Pravidlo nehodnotenia. Nič nie je dobré, zlé, lepšie, horšie. Všetko iba JE.

3. Pravidlo láskavosti. Väčšinou aplikujeme na druhých, avšak to isté platí pre seba samého. Sme láskaví i sami k sebe. Nekritizujeme sa. neznižujeme sa, nehovoríme o sebe škaredo.

4. Nikto nepotrebuje zachraňovať. Ak niekto vyslovene žiada o pomoc alebo radu, rada pomôžem/e, poradím/e, apod. (Pokiaľ niekto o nič nežiada, netreba mu brať vlastné sily nevyžiadanými radami).

5. Máme úctu a rešpekt - sami k sebe i k ľuďom, čo zdieľajú. To znamená, že nikto nie je vyššie ani nižšie. Všetci SME.

6. Posilnenie, podpora. Na ceste Životom, v Jednote a Láske..

7. Držanie priestoru = sme plne prítomní v tom, čo sa deje. Ak niekto plače, sme v tom s ním. Nič nerobíme, o nič sa nesnažíme, nikoho nezachraňujeme. Necháme veci, nech sa dejú. Je to schopnosť každej ženy, resp. ženskej energie, "yin", ktorá prevažuje u žien. Byť so svojím dieťaťom, keď plače. Byť so svojou sestrou, keď ju niekto opustil. Byť so svojím mužom, keď sa cíti slabý. Byť s babkou, keď zomiera. A podobne.

8. Pravidlo prijímania. Nekritizujeme, nehodnotíme, neposudzujeme. Prijímame každého takého, aký je práve v tejto chvíli, so všetkým, čo v tejto chvíli vie dať, cíti, robí atď. Dokonca nasilu bez vyžiadania samozrejme ani nemeníme, neliečime a tak :-) A prečo to všetko? Pretože v PRIJATÍ sa dejú zázraky. Nie v nátlaku, nie v chcení, nie vo vyžadovaní, nie v pocite "si horší a mal by si sa zmeniť"...

9. Dostaneš toľko, koľko dáš, alebo koľko si ochotný prijať.

10. Pravidlo načúvania. Buďte pripravení pustiť všetko, čoho ste sa doteraz držali. Načúvajte bez predsudkov, bez očakávania, ako čistý nepopísaný list papiera.

Uvedomujem si, že je to asi iné fungovanie, než na aké ste možno zvyknutí. Napríklad už len taký internet je plný aj kritizovania, hodnotenia, a akože vlastných názorov, ktoré sú však pasívne agresívne. (Je to bežný spôsob fungovania v dnes ešte stále jednostrannej - a síce patriarchálnej spoločnosti, ktorá si nie je poväčšine vedomá toho, čo sa naozaj deje.) Mnohí ľudia, napríklad ženy, ktoré chodievajú na ženské kruhy, si postupne zvyknú na takéto prijímajúce prostredie a - vďaka za to - neskôr ho vedia preniesť aj do svojich bežných životov - a menia tým jemne a láskavo svoje prostredie, harmonizujú všetkých okolo seba - iba tým, že sú.

...POĎME TO ROBIŤ SPOLU <3

CESTA
K zhmotneniu idey poskytovať ponúkané služby ma viedlo silné vnútorné volanie kráčať po Ceste svojho Srdca a žiť svoj život autenticky - teda tak, ako to naozaj cítim. Dôležitými míľnikmi k naplneniu tohoto definovaného cieľa boli určite mnohé - niekedy aj neľahké a preverujúce životné situácie (napr. pri cestovaní). Tie vytvárajú bohatú mozaiku ako obraz, ktorý v tejto realite nesie moje meno a všetko prejavené (a možno - zatiaľ? - neprejavené), podľa čoho ma (s)poznáte. Mnohí z vás, čo čítate tieto riadky, ma vnímate skôr z koncertov, ako hudobníčku. Ďalší ako (bývalú) kolegyňu - pracovala som pre niekoľko menších a väčších spoločností a nadobudla tak konzultantskú prax v oblasti vzdelávania dospelých a osobného rastu. A tiež, je tu aj stále sa rozrastajúca skupina prijímateľov terapií, konzultácií, cvičení - vďaka vášmu podnetu vznikli aj tieto stránky, s cieľom lepšie sa zorientovať v ponuke nie celkom bežných ošetrení. Všetky mám na sebe zažité, praktikujem, ku všetkým mám absolvované rôzne školenia, výcviky, kurzy, školy, tréningy, koučingy a konzultácie a samozrejme prax. Chcem na tomto mieste vyzdvihnúť zásluhy svojich láskavých sprievodcov (rodičia, sestry, partneri, priatelia, učitelia, tréneri, kolegovia, všetci "náhodní" okoloidúci, s ktorými sme si niečo vymenili..) a všetkých ľudí, ktorí sa na mojej Ceste zúčastnili / účastnia ďalej (ako prijímatelia služieb, alebo napríklad aj len tichí sympatizanti) - vďaka vám je tento zámer živý, môj Život aj takto naplnený, Kvet Života rozkvitnutý. Vďaka nám všetkým !


Prehľad vzdelania - štúdium, kurzy, výcviky, tréningy, školenia:

AKADEMICKÉ VZDELANIE :
- stredoškolské - Gymnázium (zameranie - jazyky, ukončené maturitou)
- vysokoškolské - UCM, Fakulta Komunikácie (ukončené Mgr.)

- PROFESNÉ KURZY:
- Dotykové terapie - viacročné skupinové vzdelávanie - "Škola shiatsu" Zuny Kozánkovej, ale aj  kurzy u Vaška Moravca a ďalších, základy aj rôzne nadstavby ako "Premena energie v roku v 5 elementoch", "Mimoriadne dráhy a orgány, 6 oddielov", "Diagnostika", tiež špecializované ošetrenia zamerané na problémy - klinické tematické okruhy ako "Bolesti kĺbov a chrbtice", "Nespavosť, depresie, úzkosti", "Gynekologické ťažkosti", "Shiatsu pre tehotné", apod.), v rámci shiatsu a TČM aj "Moxovanie" (kurz u Zuny Kozánkovej), "Kraniosakrálna terapia" (individuálne vzdelávanie u M. Bohunického), "Myofasciálne uvoľňovanie" (Dr. J. Lobusov), "Masáž esenciálnymi olejmi" (M. Bohunického), "Terapia spievajúcou miskou" (u F. Horvátha), Zenová masáž Rinshó (S. Gulová - priama žiačka majstra Kaisena), Moxovanie, bankovanie, sviečkovanie (William Kender)

- Cvičenia: "Hatha joga" výcvik (India, 2013), "Power joga" akreditovaný kurz (SK, 2016), "Yin joga" kurz (ČR, 2017), "Tantra jóga" workshopy (SR a ČR 2014 a 2015), "Čikung" individuálny kurz a sústredenia (SR, 2014-2019), Dlhovekosť podla taoizmu (SR, 2019)

- Mikrocirkulácia: séria odborného vzdelávania cez Bemer Group

- Zdravá výživa: makrobiotika (v rámci shiatsu), pôsty a očisty

- Psychoterapeutické: "Viacročné skupinové vzdelávanie podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie" (Inštitút V.S. na SK), "Poklady, výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch" podľa procesne orientovanej psychológie (seminár I. Verný), "Hanba a vina" (seminár Dr. Marks), Koučing (Zora Inka Grohoľová cez World of Brain)

- Meditačné: Vipassana, Zen - budhistické podľa vetvy Sotó a školy Kwan Um Zen

- Hudobné: Hra na husle - mnohoročné akademické vzdelanie a súkromné kurzy, Spev - súkromné hodiny u viacerých pedagógov a skupinové aj individuálne kurzy podľa metódy Werbeck, Muzikoterapia - "Hry s hudbou", "Čo v hudbe nás (ne)priťahuje" (zážitkové workshopy Dr. Kusého), Krajnou duše na lodi hudby (systemický muzikoterapeutický kurz Mgr. Z. Šimanovského)

- Jazykové: Angličtina, Francúzština

- Mäkké zručnosti (2003-2012): Prezentačné, Obchodné zručnosti, Negociačné zručnosti, Brand manažment,  Vymáhanie pohľadávok, Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb, Efektívne hodnotenie, Časový manažment, Zvládanie stresu, Work Life balance, Emočná inteligencia, Projektové riadenie, Neuro - lingvistické programovanie

- Ďalšie: Autoškola a Čajová škola  :-)