...
..ísť po Ceste srdca a napĺňať svoj najvyšší (pre tú chvíľu možný) potenciál. Kráčať ruka v ruke so Stvoriteľom - vo vedomí najvyššej reality. /"Brahmacharya"/.Srdečne zdravím ! :-)  S dovolením, pár slov o mojej Ceste:


DOTYK
Vnímam to tak, že dotyk hraje v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu - vedomým dotykom sa dotýkame nielen svojich (fyzických) tiel, ale i sŕdc, duší. Potrebujú ho už tí najmenší a s vekom sa nič v skutočnosti na tom nemení. Dotyková terapia môže predstavovať skvelý spôsob, ako prejaviť napríklad aj pozornosť, lásku, úctu.. Môže prinášať úžasné uvoľnenie, ale má aj veľkú silu a vie človeka nabíjať energiou - dopĺňať, prípadne ju "vypúšťať" (ak je nažiadúci nadbytok). A v neposlednom rade, dokáže nás tiež učiť, ako sa otvoriť - otvoriť Životu, jeho liečivej sile. ..Cítite to ?

Shiatsu poznám už viac rokov a od prvého momentu si ma získalo. ..Až tak, že som pocítila túžbu venovať sa tomuto umeniu kultivácie vnútornej energie ako terapii bližšie. Dnes ho považujem, po štúdiu (to naďalej pokračuje) za natoľko účinné a zaujímavé, že nasledujem rozhodnutie: Pokiaľ mi len bude dopriate, chcem touto formou ľuďom i slúžiť. V skutočnosti, (fyzické) telo ako také ma zaujímalo už oddávna: ako som sa neskôr rozpamätala, spôsob uvoľňovania napätia (v rukách napríklad - po dlhom tréningu hry na husle) som intuitívne cez akupunktúrne body pomocou prstov používala ešte ako dieťa.. Uvedomovala som si jasne tajomstvo, ktoré sa v tele skrýva - dômyselný systém akýchsi dráh, prepojenosť bodov, silu dotyku - hoci aj veľmi jemného, akési liečenie, keď sa prenesie a koncentruje pozornosť dovnútra, do pokoja, do stredu, ..keď sa vonkajší svet stíši a napojíme sa na seba, zo Zdroja, v sebe a cez seba. Dnes viem, že pracujem s fyzickým (Body) i energetickým telom (Energy) a to všetko s požehnaním Ducha (Information).

Jednota - triquerta
Jednota - triquerta


Zaviedlo ma to do sfér energií: k spoznávaniu vlastného systému a práce so životnou energiou. 

S očarením pozorujem neustále premeny energie, sledujem zákonitosti, život v jeho rozmanitosti.


ZVUK, HUDBA
Postupne ma na mojej Ceste oslovili aj ďalšie zaujímavé spôsoby (seba)poznania a nachádzania rovnováhy (viď "Ďalšie služby). Bolo mi dané si ich osvojiť a rovnako vám ich teraz ponúkam - verím, že tiež oceníte ich jedinečné benefity. Nielen dotyk, ale i hudba a samotné rôzne zvuky ku mne prehovárali, vnímala som všemožnú rozmanitosť účinkov a jednoznačne to vyústilo k poznaniu, že tieto frekvencie (vlna, vibrácia, rezonancia) majú moc doslova "vyladiť" nás. Ako? - respektíve kam, do čoho, k čomu ? Nuž, otázok je na tisíce a odpovedí minimálne toľko. Neustále bádam, skúmam tento veľký a pre mňa fascinujúci svet, vnáram sa doň znova novou a novou skúsenosťou a bažím po zdieľaní poznania druhých a s druhými. Mnohí hovoria o liečivej hudbe, liečivých zvukoch. Pre každého to môže znamenať niečo iné - chcem vás osloviť: hľadajte a nachádzajte "to vaše".. a seba-Vedomo tiež ponúknuť - možno i prostredníctvom stretnutia so mnou, že (znovu)objavíte liečivé vibrácie pre vás.

ZDROJE
Všimla som si, že pri všetkých spôsoboch práce s človekom je potrebná práca s mysľou - predovšetkým sa jedná o sústredenú pozornosť. Aby bola intenzívna, pracujem na tom rôznymi spôsobmi (tréningy koncentrácie na neurotechnológiách, praktizovanie meditácie, od útleho detstva hra na hudobné nástroje a spev, otváranie sa novému - napríklad cez cestovanie.) Energiu dopĺňam v tom pre nás ľudí najprirodzenejšom prostredí - v prírode, posilňujem sa silou živlov, riadim sa lunárnym mesiacom, zjemnenie a rovnako silu nachádzam aj prostredníctvom ženských kruhov, pomáham si tiež zvukovými kúpeľmi liečivej hudby, snažím sa rešpektovať taoistické zákonitosti premeny energie v roku (podľa piatich elementov) - to aktuálne premietam do terapií. Stravujem sa od detstva vegetariánsky (isté obdobia len vegánsky, vitariánsky) a čoraz viac makrobioticky, podstupujem pravidelne očisty a pôsty. Cvičím rôzne formy jógy, či-kung a Makko-ho / Do-In, 5 Tibeťanov, mám výborné skúsenosti s fyzioterapeutickou metódou Feldenkrais, obľubujem aktívny pohyb - beh (jogging) a jazda na bicykli, rada tancujem, trénovala som bojové umenie Wing-Tchun.. V súčasnosti vediem hodiny Yin Yogy zameranej na meridiány.

CESTA
K zhmotneniu idey poskytovať ponúkané služby ma viedlo silné vnútorné volanie kráčať po Ceste svojho Srdca a žiť svoj život autenticky - teda tak, ako to naozaj cítim. Dôležitými míľnikmi k naplneniu tohoto definovaného cieľa boli určite mnohé - niekedy aj neľahké a preverujúce životné situácie (napr. pri cestovaní). Tie vytvárajú bohatú mozaiku ako obraz, ktorý v tejto realite nesie moje meno a všetko prejavené (a možno - zatiaľ? - neprejavené), podľa čoho ma (s)poznáte. Mnohí z vás, čo čítate tieto riadky, ma vnímate skôr z koncertov, ako hudobníčku. Ďalší ako (bývalú) kolegyňu - pracovala som pre niekoľko menších a väčších spoločností a nadobudla tak konzultantskú prax v oblasti vzdelávania dospelých a osobného rastu. A tiež, je tu aj stále sa rozrastajúca skupina prijímateľov terapií, konzultácií, cvičení - vďaka vášmu podnetu vznikli aj tieto stránky, s cieľom lepšie sa zorientovať v ponuke nie celkom bežných ošetrení. Všetky mám na sebe zažité, praktikujem, ku všetkým mám absolvované rôzne školenia, výcviky, kurzy, školy, tréningy, koučingy a konzultácie a samozrejme prax. Chcem na tomto mieste vyzdvihnúť zásluhy svojich láskavých sprievodcov (rodičia, sestry, partneri, priatelia, učitelia, tréneri, kolegovia, všetci "náhodní" okoloidúci, s ktorými sme si niečo vymenili..) a všetkých ľudí, ktorí sa na mojej Ceste zúčastnili / účastnia ďalej (ako prijímatelia služieb, alebo napríklad aj len tichí sympatizanti) - vďaka vám je tento projekt živý, môj Život aj takto naplnený, Kvet Života rozkvitnutý. Vďaka nám všetkým.

Milujem svoj život. Som vďačná za každý deň a skúsenosť / stretnutie - aj to naše :-)

Prehľad vzdelania - štúdium, kurzy, výcviky, tréningy, školenia:

AKADEMICKÉ VZDELANIE :
- stredoškolské - Gymnázium (zameranie - jazyky, ukončené maturitou)
- vysokoškolské - UCM, Fakulta Komunikácie (ukončené Mgr.)
- PROFESNÉ KURZY:
- terapie shiatsu (viacročné skupinové vzdelávanie od základov, cez rôzne nadstavby ako : premena energie v roku v piatich elementoch, až po mimoriadne dráhy a orgány, 6 oddielov, diagnostiku, tiež špecializované ošetrenia zamerané na problémy - klinické tematické okruhy ako bolesti kĺbov a chrbtice, nespavosť, depresie, úzkosti, gynekologické ťažkosti, shiatsu pre tehotné, apod., aj viaceré techniky / školy: bosonohé shiatsu, zen shiatsu, shiatsu na stoličke), v rámci shiatsu - TČM aj moxovanie a bankovanie, kraniosakrálna terapia (viacročné individuálne vzdelávanie), myofascialne uvolnovanie, masáž esenciálnymi olejmi, terapia spievajúcou miskou, meridiánová dotyková terapia, Biely medveď, sviečkovanie

- cvičenia: Hatha joga výcvik, tantra jóga, power joga, yin joga, čikung, makko-ho, do-in

- zdravá výživa: makrobiotika (v rámci shiatsu), pôsty a očisty

- psychoterapeutické: viacročné skupinové vzdelávanie podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie (Inštitút V.S. na SK), Poklady, výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch podľa smeru procesne orientovanej psychológie (I. Verný), Hanba a vina (Dr. Marks)

- meditačné: vipassana, zen budhistické podľa vetvy Sotó a školy Kwan Um

- hudobné: hra na husle - mnohoročné akademické vzdelanie a súkromné kurzy, spev - súkromné hodiny u viacerých pedagógov a skupinové aj individuálne kurzy podľa metódy Werbeck

- jazykové: angličtina, francúzština

- mäkké zručnosti: Prezentačné, Obchodné zručnosti, Negociačné zručnosti, Brand manažment,  Vymáhanie pohľadávok, Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb, Efektívne hodnotenie, Časový manažment, Zvládanie stresu, Work Life balance, Emočná inteligencia, Projektové riadenie, Neuro-lingvistické programovanie

- ďalšie: autoškola a čajová škola  :-)