...
..ísť po Ceste srdca a napĺňať svoj najvyšší (pre tú chvíľu možný) potenciál. Kráčať ruka v ruke so Stvoriteľom - vo vedomí najvyššej reality. /"Brahmacharya"/.Srdečne zdravím ! :-)  S dovolením, zazdieľam pár slov o mojej Ceste:


DOTYK
Vnímam to tak, že dotyk hraje v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu - vedomým dotykom sa dotýkame nielen svojich (fyzických) tiel, ale i sŕdc, duší. Potrebujú ho už tí najmenší a s vekom sa nič v skutočnosti na tom nemení. Dotyková terapia môže predstavovať skvelý spôsob, ako prejaviť napríklad aj pozornosť, lásku, úctu.. Môže prinášať úžasné uvoľnenie, ale má aj veľkú silu a vie človeka nabíjať energiou - dopĺňať, prípadne ju "vypúšťať" (ak je nažiadúci nadbytok). A v neposlednom rade, dokáže nás tiež učiť, ako sa otvoriť - otvoriť Životu, jeho liečivej sile. ..Cítite to ?

Shiatsu poznám už viac rokov a od prvého momentu si ma získalo. ..Až tak, že som pocítila túžbu venovať sa tomuto umeniu kultivácie vnútornej energie ako terapii bližšie. Dnes ho považujem za natoľko účinné a zaujímavé, že nasledujem svoje rozhodnutie: Pokiaľ mi len bude dopriate, chcem touto formou ľuďom i slúžiť. V skutočnosti, (fyzické) telo ako také ma zaujímalo už oddávna: ako som sa neskôr rozpamätala, spôsob uvoľňovania napätia (v rukách napríklad - po dlhom tréningu hry na husle) som intuitívne cez akupresúrne body pomocou prstov používala ešte ako dieťa.. Uvedomovala som si jasne tajomstvo, ktoré sa v tele skrýva - dômyselný systém akýchsi dráh, prepojenosť bodov, silu dotyku - hoci aj veľmi jemného, liečenie, keď sa prenesie a koncentruje pozornosť dovnútra, do pokoja, do stredu, ..keď sa vonkajší svet stíši a napojíme sa na seba, zo Zdroja, v sebe a cez seba. Dnes viem, že pracujem s fyzickým (Body) i energetickým telom (Energy) a to všetko s požehnaním Ducha (Information).

Jednota - triquerta
Jednota - triquerta


Zaviedlo ma to do sfér energií: k spoznávaniu vlastného systému a práce so životnou energiou. 

S očarením pozorujem neustále premeny energie, sledujem zákonitosti, život v jeho rozmanitosti.


ZVUK, HUDBA
Postupne ma na mojej Ceste oslovili aj ďalšie zaujímavé spôsoby (seba)poznania a nachádzania rovnováhy (viď "Ďalšie služby). Bolo mi dané si ich osvojiť a rovnako vám ich teraz ponúkam - verím, že tiež oceníte ich jedinečné benefity. Nielen dotyk, ale i hudba a samotné rôzne zvuky ku mne prehovárali, vnímala som všemožnú rozmanitosť účinkov a jednoznačne to vyústilo k poznaniu, že tieto frekvencie (vlna, vibrácia, rezonancia) majú moc doslova "vyladiť" nás. Ako? - respektíve kam, do čoho, k čomu ? Nuž, otázok je na tisíce a odpovedí minimálne toľko. Neustále bádam, skúmam tento veľký a pre mňa fascinujúci svet, vnáram sa doň znova novou a novou skúsenosťou a bažím po zdieľaní poznania druhých a s druhými. Mnohí hovoria o liečivej hudbe, liečivých zvukoch. Pre každého to môže znamenať niečo iné - chcem vás osloviť: hľadajte a nachádzajte "to vaše".. a seba-Vedomo tiež ponúknuť - možno i prostredníctvom stretnutia so mnou, že (znovu)objavíte liečivé vibrácie pre vás.

ZDROJE
Všimla som si, že pri všetkých spôsoboch pruce s človekom je potrebná práca s mysľou - predovšetkým sa jedná o sústredenú pozornosť. Aby bola intenzívna, pracujem na tom rôznymi spôsobmi (tréningy koncentrácie na neurotechnológiách, praktizovanie meditácie, od útleho detstva hra na hudobné nástroje a spev, otváranie sa novému - napríklad cez cestovanie.) Energiu dopĺňam v tom pre nás ľudí najprirodzenejšom prostredí - v prírode, posilňujem sa silou živlov, riadim sa lunárnym mesiacom, zjemnenie a rovnako silu nachádzam aj prostredníctvom ženských kruhov, pomáham si tiež zvukovými kúpeľmi liečivej hudby, snažím sa rešpektovať taoistické zákonitosti premeny energie v roku (podľa piatich elementov) - to aktuálne premietam do terapií. Stravujem sa od detstva vegetariánsky (isté obdobia len vegánsky, vitariánsky) a čoraz viac makrobioticky, podstupujem pravidelne očisty a pôsty. Cvičím rôzne formy jógy, či-kung a Makko-ho / Do-In, 5 Tibeťanov, mám výborné skúsenosti s fyzioterapeutickou metódou Feldenkrais, obľubujem aktívny pohyb - beh (jogging) a jazdu na bicykli, rada tancujem, trénovala som bojové umenie Wing-Tchun.. V súčasnosti vediem hodiny Yin Yogy zameranej na meridiány.

CESTA
K zhmotneniu idey poskytovať ponúkané služby ma viedlo silné vnútorné volanie kráčať po Ceste svojho Srdca a žiť svoj život autenticky - teda tak, ako to naozaj cítim. Dôležitými míľnikmi k naplneniu tohoto definovaného cieľa boli určite mnohé - niekedy aj neľahké a preverujúce životné situácie (napr. pri cestovaní). Tie vytvárajú bohatú mozaiku ako obraz, ktorý v tejto realite nesie moje meno a všetko prejavené (a možno - zatiaľ? - neprejavené), podľa čoho ma (s)poznáte. Mnohí z vás, čo čítate tieto riadky, ma vnímate skôr z koncertov, ako hudobníčku. Ďalší ako (bývalú) kolegyňu - pracovala som pre niekoľko menších a väčších spoločností a nadobudla tak konzultantskú prax v oblasti vzdelávania dospelých a osobného rastu. A tiež, je tu aj stále sa rozrastajúca skupina prijímateľov terapií, konzultácií, cvičení - vďaka vášmu podnetu vznikli aj tieto stránky, s cieľom lepšie sa zorientovať v ponuke nie celkom bežných ošetrení. Všetky mám na sebe zažité, praktikujem, ku všetkým mám absolvované rôzne školenia, výcviky, kurzy, školy, tréningy, koučingy a konzultácie a samozrejme prax. Chcem na tomto mieste vyzdvihnúť zásluhy svojich láskavých sprievodcov (rodičia, sestry, partneri, priatelia, učitelia, tréneri, kolegovia, všetci "náhodní" okoloidúci, s ktorými sme si niečo vymenili..) a všetkých ľudí, ktorí sa na mojej Ceste zúčastnili / účastnia ďalej (ako prijímatelia služieb, alebo napríklad aj len tichí sympatizanti) - vďaka vám je tento projekt živý, môj Život aj takto naplnený, Kvet Života rozkvitnutý. Vďaka nám všetkým.

Milujem svoj život. Som vďačná za každý deň a skúsenosť / stretnutie - aj to naše :-)

Prehľad vzdelania - štúdium, kurzy, výcviky, tréningy, školenia:

AKADEMICKÉ VZDELANIE :
- stredoškolské - Gymnázium (zameranie - jazyky, ukončené maturitou)
- vysokoškolské - UCM, Fakulta Komunikácie (ukončené Mgr.)
- PROFESNÉ KURZY:
- terapie shiatsu (viacročné skupinové vzdelávanie od základov, cez rôzne nadstavby ako : premena energie v roku v piatich elementoch, až po mimoriadne dráhy a orgány, 6 oddielov, diagnostiku, tiež špecializované ošetrenia zamerané na problémy - klinické tematické okruhy ako bolesti kĺbov a chrbtice, nespavosť, depresie, úzkosti, gynekologické ťažkosti, shiatsu pre tehotné, apod., aj viaceré techniky / školy: bosonohé shiatsu, zen shiatsu, shiatsu na stoličke), v rámci shiatsu - TČM aj moxovanie a bankovanie, kraniosakrálna terapia (viacročné individuálne vzdelávanie), myofascialne uvolnovanie, masáž esenciálnymi olejmi, terapia spievajúcou miskou, meridiánová dotyková terapia, Biely medveď, sviečkovanie

- cvičenia: Hatha joga výcvik, power joga akreditovaný kurz, yin joga kurz, tantra jóga WS, čikung, makko-ho, do-in.

- zdravá výživa: makrobiotika (v rámci shiatsu), pôsty a očisty

- psychoterapeutické: viacročné skupinové vzdelávanie podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie (Inštitút V.S. na SK), Poklady, výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch podľa smeru procesne orientovanej psychológie (I. Verný), Hanba a vina (Dr. Marks)

- meditačné: vipassana, zen budhistické podľa vetvy Sotó a školy Kwan Um

- hudobné: hra na husle - mnohoročné akademické vzdelanie a súkromné kurzy, spev - súkromné hodiny u viacerých pedagógov a skupinové aj individuálne kurzy podľa metódy Werbeck

- jazykové: angličtina, francúzština

- mäkké zručnosti: Prezentačné, Obchodné zručnosti, Negociačné zručnosti, Brand manažment,  Vymáhanie pohľadávok, Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb, Efektívne hodnotenie, Časový manažment, Zvládanie stresu, Work Life balance, Emočná inteligencia, Projektové riadenie, Neuro-lingvistické programovanie

- ďalšie: autoškola a čajová škola  :-)