Terapia zvukom, hudbou

Cesta k sebe a do iných svetov znie..

ČO TO JE:

Zvuková terapia je použitie zvuku hlasu a iných nástrojov k vyváženiu tela, mysle a ducha. Filozofiou zvukovej terapie je princíp, že telo je tvorené energiou vibrujúcou na rôznych frekvenciách. Ochorenie / nerovnováha je spôsobená rozladením a následnou disharmóniou na telesnej, mentálnej alebo emočnej úrovni. Zvuková terapia pomáha telu a mysli dostať sa späť do súladu s našou duševnou zložkou. 

Zvukovú terapiu ponúkam v 4 variantoch: 1. CESTY ZVUKOM - Zvukový kúpeľ a Kruh Zvuku           a 2. Výuka hudby - hra na husle, spev.

PÔVOD:

V Starom zákone sa dočítame o vyliečení kráľa Šaula, vďaka Dávidovmu spevu a hre na harfe. Nedá sa lepšie vyjadriť a zhmotniť duchovný svet ako pomocou hudby. To, čo naši predkovia intuitívne vedeli a žili, dnes dokazujú mnohé vedecké štúdie a muzikoterapia je vo veľkej miere využívaná v sociálnych, zdravotníckych a relaxačných zariadeniach po celom svete. Liečba zvukom je jednou z najstarších a najprirodzenejších foriem uzdravenia známa človeku. Po celé stáročia a vo všetkých krajinách a tradíciách sa harmonický zvuk (spevu, bubnovanie atď.) používa ako spôsob upokojenia mysle a emócií a v niektorých východných kultúrach sa už dávno vedia, že priaznivé účinky sú oveľa hlbšie ako len pocit emočnej pohody; harmonické zvuky majú tiež hojivý účinok pre telo na bunkovej úrovni.

PRIEBEH a ÚČINKY::

Liečba zvukom a hudbou sa využíva ako jedna z alternatívnych foriem terapií. Klienti si oddýchnu pri počúvaní hudby, speve, opakujú si texty piesní a melódie. Podľa odborníkov by si mali muzikoterapiu dopriať ľudia, ktorí sú vystavovaní stresu, trpia opakovanými bolesťami hlavy, pocitmi úzkosti, depresiou, rôznymi sociálnymi a komunikačnými problémami. Ovplyvňuje vegetatívne funkcie organizmu, urýchľuje látkovú výmenu, aktivuje svalstvo. Tiež významne prispieva k pozitívnemu emočnému prežívaniu a rozvíja fantáziu.

1. CESTY ZVUKOM - Zvukový kúpeľ, Kruh Zvuku

Vediem (sama alebo v spolupráci) uzavreté kruhy zvukového kúpeľa s názvom "Cesta zvukom". Účastníci obyvkle ležia pohodlne na chrbte (v oblečení), zatiaľ čo okolo nich sú naživo vytvárané rôzne zvuky pomocou rôznych akustických nástrojov. Stretnutie je možné aj individuálne, resp. vo dvojici. Účastníci Cesty zvukom v pasívnej verzii sami zvukovo neprispievajú, benefitujú svojou prítomnosťou zo zvukovej reality časopriestoru, ktorú vedie terapeut - toto voláme Zvukový kúpeľ. V aktívnej verzii, citlivo naciťujúc, klient(i) a terapeut spoluvytvárajú zvukový priestor - toto voláme Kruh Zvuku. Deje sa tak v bezpečnom priestore (interiér), ktoré podporuje ticho rovnako ako zvuk. V prípade dohody a vhodných podmienok je vítané aj stretnutie v exteriéri (príroda - verejnosti skôr neznáme, no už pre tento účel odskúšané a osvedčené miesta). Hudobné nástroje (rôzne kovové, dychové a drevené perkusívne akustické nástroje, meditačné či etnické nástroje, akustické novodobé aj staré strunové nástroje, apod.) zdieľame v kruhu, každý prinesie, s čím práve potrebuje súznieť, svoje jedinečné miesto má najmä ľudský hlas. Na mieste aktu sa rešpektujeme navzájom, ctíme ticho, vyhýbame sa v procese zvukovej tvorby hovorenému slovu, vítame akýkoľvek zvukový či hudobný prejav a dovoľujeme mu byť presne taký, aký je, bez hodnotenia, súdov, komentárov, vyslovených, či len realizovaných v myšlienke. Spoločne komponujeme našu čistú zvukovú realitu. Dovoľujeme zvuku pracovať na všetkých úrovniach a uvedomujeme si plne, čo s nami činí. Záverom prebieha zdieľanie slovom - výživná spätná väzba.

2. Výuka hudby - hra na husle, spev

Odhalenie hlasu - V hlase sa skrýva moja sila a odpoveď, kto som:

Hlas je nástroj, ktorým môžeme vyjadriť svoju osobnosť. Hlas je mostom spájajúcim vnútorný svet pocitov s vonkajším svetom prejavu. Ako silný je hlas? Čo ho otvára alebo čo potláča? Hlas odhaľuje emocionálny i energetický stav, odkrýva presne to, ako si dôverujeme, ako sa prijímame. Napojenie sa na silu svojho hlasu, to otvára cestu k autenticite. (Pritom nejde o "silný hlas" ako taký). Zastavme spoločne pocity: "Toto neviem vyjadriť, nie som schopná/ý vydať hlásku..." Otvorme sa sile, ktorá je v každom z nás, objavme svoj potenciál. Vyzývam: Zaznej vo svojej plnej sile: Toto som Ja!

Tak, ako to bolo prirodzené voľakedy a rôzne na svete ešte stále je (!) : Život domorodých obyvateľov je plný spevu. Ešte pred 100 rokmi to bolo u nás veľmi podobné, mamičky spievali každý večer uspávanku, spievalo sa pri driapaní peria, na svadbách, krstinách, oslavách. Hlas je našim vysielačom, nástrojom, ktorým môžeme prispieť do procesu tvorenia našou vlastnou vibráciou, túžbou. Dnešná kvantová fyzika vysvetľuje, ako je to možné. Objavila, že pod ilúziou pevnosti a nehybnosti hmoty sa ukrýva bezbrehý oceán energie - cez seba sa prelievajúce vlny a vlnky bez začiatku a konca. Že záleží len na frekvencii konkrétnej vlny, či ju budeme vnímať ako obraz, zvuku alebo informáciu. Alchýmia hlasu je cesta zjednotenia so samým sebou pomocou zvuku, používa čakrový systém, prácu s vedomím, dychové a hlasové cvičenia. Vníma zvuk a spev ako nástroj k hľadaniu pôvodnej vesmírnej vibrácie v človeku. Ponúkam hravé cvičenia a zvukové meditácie zamerané na otváranie a objavovanie prirodzeného hlasu. Nie je to snaha krajšie alebo lepšie spievať. Budeme spomínať na ľahkosť a hravosť hlasového prejavu detí, naučíme sa používať bránicu ako zvukový rezonátor a hlavne ako očisťovať a harmonizovať energetické telo vlastným hlasom, preskúmame liečivý potenciál vlastného hlasu. Rozvibrujete svoj hlas presne tak, ako akýkoľvek iný nástroj (a aj tak sa úžasne spojíte s časopriestorom a súčasne s večným Bytím.)  Naada yoga je cesta zjednotenia so samým sebou pomocou zvuku, používa čakrový systém, prácu s vedomím, dychové a hlasové cvičenia. Vníma zvuk a spev ako nástroj k hľadaniu pôvodnej vesmírnej vibrácie v človeku. Čakajú na nás hravé cvičenia (hlasohry) a zvukové meditácie zamerané na otváranie a objavovanie prirodzeného hlasu. Ich zámerom nie je dosiahnuť technickú dokonalosť. Stretnutie je určené pre každého, kto má chuť zbaviť sa predsudkov a strachov ohľadne spevu a hlasu. Možný program stretnutia: práca s telom na uvoľnenie napätia, dychové cvičenia, hry zo zvukmi, párové (prípadne ak skupina - skupinové) cvičenia s hlasom, posilnenie čakier skrze zvuk, práca s menom a iné. Stretnutie je vedené tak, aby si všetci účastníci odniesli domov praktické nástroje, ktoré môžu doma používať na posilnenie svojho hlasu.

V neskoršej fáze spolupráce si beriem na pomoc skvelú spevácku metódu Werbeck:
Valborg Werbeck - Svärdström bola známa švédska sopranistka s mimoriadnym rozsahom. V roku 1903 stratila svoj hlas vďaka nevhodnej speváckej technike. Začala pracovať na vlastnom prístupe k hlasovému fenoménu a našla cvičenia, pomocou ktorých znovu získala svoj hlas. Neskôr vyvinula svoju vlastnú "Metódu pre odhalenie hlasu". Počas svojej práce v Centrách pre mentálne postihnuté osoby položila základy pre jej terapeutickú aplikáciu. Túto priekopnícku prácu vykonávala energicky a verne až do svoje smrti. "V dobe, kedy váha materializmu dopadá silne na náš vnútorný vývoj, nám hudobné umenie umožňuje naviazať spojenie s našim duchovným pôvodom. Ľudská bytosť sa môže spevom povzniesť až za hranice fyzičnosti a nájsť spojenie so svojim vnútorným JA za použitia tela ako nástroja. Jedno z hlavných zlých poňatí, ktoré prevláda v speváckych technikách je, že hlas je výsledkom vysoko organizovanej činnosti. Hlas je od prirodzenosti nehmotný. Nemôže byť plodom hmoty, len sa cez ňu prejavuje. V "Škole odhalenia hlasu" sa spievanie nepovažuje za plod istých orgánov alebo častí tela, ale za výraz celej ľudskej bytosti. Každý kto hovorí je schopný aj spievať. Hlas však môže byť brzdený fyziologickými a inými zábranami. Metóda spevu pani Werbeck sa usiluje o vylúčenie prekážok tak, aby hlas prítomný v každej ľudskej bytosti mohol byť odhalený. V dôsledku toho ľudský hlas nepotrebuje tréning, je už hotový a dokončený ako celok. To, čo potrebuje, je oslobodenie - odhalenie hlasu.  ..I keď sa dnes "Škola pre odhalenie hlasu" vníma predovšetkým v umeleckom a výchovnom aspekte, komplexnejší obraz získame reflektovaním jeho terapeutického využitia. V "Škole pre odhalenie hlasu" sa spev považuje za niečo, čo vychádza z celej ľudskej bytosti, takže tento druh spevu nemá len umelecký ale i liečivý účinok."

Osvojenie si hry na husle - dá sa to!:

Prevediem vás od základov po pokročilejšie techniky. Spôsob držania huslí, celkovú ergonómiu ako i tvorbu tónu a niektoré techniky som si nanovo prebudovala na zahraničnom individuálne vedenom workshope konanom už po 21. roku života - takže - dá sa to !!.. U detí, aj u dospelých. S poriadnou dávkou trpezlivosti, chute a výdrže sa naučíte hrať na husle ako na sólový nástroj, ale napríklad aj doprevádzať sa v rámci možností k spevu a tvoriť si základ pre vlastné piesne. Ozrejmím aj rozdiely medzi jednotlivými štýlmi. A ak keď chcete, pomôžem nájsť váš vlastný.

"Sú 2 absolútna: zvuk a ticho. Zaplavený absolútnom, ktorým je zvuk, vstupuje človek do absolútna, ktorým je ticho".  /Upanišády/

"Ten, kdo zná tajemství zvuku, zná tajemství celého Vesmíru."  /Hazrat Inayat Khan - súfijský mystik/

Cesta zvukom - Zvukový kúpeľ

Púť po ceste zvuku za našimi vnútornými svetmi prináša autentické vhľady z / do našej mysle a srdca. Toto stretnutie môžeme nazvať právom tvorivou dielňou (workshop), nakoľko tu skutočne vytvoríme priestor pre tvorbu, a síce cez zvuk. Tvor - Človek ako tvorivá bytosť sa tu skrz zvuk môže stretnúť sám so sebou a s druhými. Možno aj, v pravdivosti k sebe - až so svojimi najhlbšími stavmi a v realite sa tak konfrontovať priamo s tým, čo je. Nie je to len "bežný" sebapoznávací workshop v zmysle "jéj, toto som ešte o sebe nevedel/a". Zvuk ako ostrie noža pretne aj tie najjemnejšie hodvábne závoje našich ilúzií o nás, prípadne našich predstavách o vonkajšej realite mimo nás. Duša sa spojí s čistým Zdrojom. V tomto procese to, čo prichádza (napr. ako určité obrazy, pocity, spomienky, ale aj nápady, vízie..) - nič nie je náhodné, ale priamo vyplavujúce z hĺbky na povrch aktuálny dôležitý odkaz pre dušu. Stretnutie rozumieme ako "Cestu zvukom pre objavovanie vnútorných svetov", kde pre niekoho môže mať čisto (len) relaxačné účinky, pre druhých aj liečebné. Dopad je vysoko individuálny a záleží od konkrétneho človeka, ako sa tomu dokáže v tej chvíli otvoriť, kde je jeho vôľa a tiež momentálna kapacita k transformačnému procesu ako takému. Benefitmi tejto terapie jednoznačne sú dosahované stavy hlbokého uvoľnenia (čo už samo o sebe u mnohých ľudí v dnešnej dobe je "veľký úspech", keď sa podari.. :) Stav uvoľnenej mysle je vlastne aj vstupnou bránou k akejkoľvek možnej sebareflexii, sebapoznaniu transformácii a liečbe. Zvukom je možné spomaľovať tep, prehlbovať dych, upravovať prípadne aj mozgové vlny na úrovne alfa či theta, harmonizovať čakry, skvalitňovať vnímanie a dosahovať až stavy rozšíreného vedomia.
Cez rôzne hudobné nástroje a zvukové prostriedky: (používané na účely terapeutické - harmonizujúce, rituálne - spojené s určitým obradom ci ceremóniou, atmosferické - relaxačné, resp. Cestu zvukom a koncertné - hudba) - KOVOVÉ spievajúce (tibetské) misky, anjelské vysoko-frekvenčné terapeutické ladičky, tingsha činelky, tibetský rituálny zvonček, rôzne gongy, rolničky, koshi zvončeky, kalimba - PERKUSÍVNE: hrkálky, listové chrastítko, ocean drum, dažďová palica, guiro - STRUNOVÉ: monochord, husle (SLÁČIKOVÝ ) - HLAS (rôzne spôsoby spevu a hrdlom vydávaných zvukov)
- Anjelské ladičky: sú unikátnym kompletom 3 vysoko frekvenčných ladičiek (s frekvenciami: C - 4096 Hz Krištáľová ladička - Rajská záhrada, 4160 Hz - Prameň svetla, 4225 H - Schody do neba) naladených na Pythagorovu váhu, známu ako Váha spravodlivosti. Tieto nádherné ladičky otvárajú Duši bránu do Anjelského kráľovstva a tiež sú kanálom prenosu a príjmu energií medzi Vesmírom a Zemou prostredníctvom Slnka. V tolteczkej tradícii sa hovorí, že Slnko našej slnečnej sústavy je zdvojeným reťazcom (DNA) informácií medzi Vesmírom a planétou Zem. Anjelské ladičky rozširujú naše vedomie, zosilňujú naše prepojenie so Slnkom v nekonečnom kozmickom rozhovore. Sú založené na 9 oktávach v podtexte radovo...t.j. základný tón vytvára druhý tón a druhý tón vytvára tretí tón...atď. Neustále stúpajúca výška tónu simuluje archetypálne energie Jakubovho Rebríka, svetelného obelisku či schodov do neba. Používajú sa buď individuálne, alebo v skupinovej práci pre posilnenie meditácie pri rôznych terapiách, pri kreatívnom vyjadrovaní sa, prinášajú inšpiráciu. Rozvibrovaním ladičiek pri lebečnej kosti ich frekvencia a zvuk môže prepájať s duchovným svetom a prinášať duchovné vízie, zážitky a poznanie.. Ladičky sa môžu používať samostatne, alebo dve, či tri dohromady, ľahkým poklepaním o seba.

- Spievajúce (tibetské) misky: používame cez 20 rôznych veľkých i malých, zoradených v rôznych setoch, všetky sú ručne tepané a jedna odlievaná, v rôznych ladeniach a teda vibráciách, hráme na nich paličkou - úderom či krútením, sláčikom, dopomáhame rezonancii ústami, atď., Misky pri hre vzájomne a aj s inými nástrojmi kombinujeme do rôznych harmónií, čo zakaždým prináša vnímavému poslucháčovi určité posolstvo a podnecuje ho k interakcii skrz jeho receptory sluchu a myseľ / srdce). Misky vytvárajú zvukovú plochu, na ktorej sa môžu ďalej krásne niesť iné zvuky - napr. hlas.

- Gongy sa datujú do doby bronzovej, okolo roku 3500 p.n.l. a nachádzali sa predovšetkým v Mezopotámii, Barme, Číne, Jave a Anname. Od čias Buddhy v roku 600 BC boli všetky posvätné čínske gongy napísané "Tai Loi", čo znamená "šťastie prišlo". Hovorí sa, že staroveké posvätné gongy obsahovali kúsky meteoritov, ktoré spadli z nebies, "zametajúc temnotu tým, že prinášajú svetlo". Niektoré staroveké použitia gongu zahŕňajú meditáciu, liečenie, zasvätenie, komunikáciu a obrady vrátane exorcizmu. V r. 1790 sa v európskych orchestroch 1.x použili gongy, kde sú dodnes. Gong je idiofón, t.j. s celou bytosťou, produkujúc mnoho harmónii z jeho základného ladenia. Keď hrá, produkuje pôvodný a originálny zvuk "Óm", ktorý je extrémne silný a uzdravuje.
Kto prebýva        vo mne ?                                       Zvuk napovie..