ATADuša
Sprevádzam vás týmito cestami:

Kraniosakrálna terapia, Myo-fasciálne uvoľňovanie

Shiatsu, Zenová "masáž" Rinsho, Meridiánové ošetrenie, Masáže nohami

Moxovanie, Bankovanie, Sviečkovanie

Terapia tibetskou miskou (rezonanciou - zvukom a dotykom)

Hranie koncertov, Nahrávanie v štúdiu, Výučba hry na husle a spev, Muzikoterapia, Cesta zvukom

Yoga (basic, hatha, partner, therapy, power, tantra, zdravý chrbát, Yin Joga Meridiany)

Vedomé dýchanie, Relaxácia a Meditácia

Poradenstvo v oblasti zdravej výživy, Očistné procedúry, Pôsty

Skupinové stretnutia, workshopy: cez odkaz tu alebo "Linky"

Milý návštevník,

srdečne Vás na týchto stránkach vítam a zároveň želám: cíťte sa tu dobre.
Verím, že tu k svojej spokojnosti nájdete informácie o sprevádzaní, ktoré poskytujem. Aké ? Sú to sprevádzania k harmonizácii a Slobode. Komu ? Tým, ktorí si to dovolia a ktorí mi dovolia.

Metódy, ktoré si beriem na ceste sprevádzania na pomoc, môžu byť vyššie menované - každá samostatne, alebo aj vo vzájomnej kombinácii. Ozdravenie ako také alebo iným slovom harmonizácia je (len) výsledkom procesu terapií, kde aktivujeme samo-liečivú silu, vlastnú každému z nás (avšak je prúdenie je častokrát blokované resp. oslabené). Takéto terapie môžu byť jedinečným sprievodcom k získaniu skutočnej slobody, je to transformačný proces, počas ktorého (znovu)objavujete Vaše vlastné JA - Váš pravý potenciál. Pôsobia aj preventívne. Môžu pozitívne ovplyvniť všetky oblasti nášho života. Pri pravidelnosti môžete postupne zvládnuť s ľahkosťou mnohé ťažkosti - od fyzických oslabení a nerovnováh až po mentálne a emocionálne traumy - a ste (znova) pánom svojej životnej energie.

V dotyku sa zjavuje pravda o tom, ako (práve) sme. Keď si dovolíme byť k sebe absolútne úprimní a v procese terapie odvážni, vtedy láskavý pozorovateľ v nás otvára pokladnicu plnú drahokamov sebapoznania, harmonizácie a pozýva k iným možnostiam bytia - Vyššiemu Vedomiu. Intímny, dôverný, hlboko blízky vzťah k sebe samému je prejav Sebalásky. Takáto kvalita vzťahu je jasne vnímateľná napríklad zo spôsobu prijímania / dávania dotyku, vyjadrovania sa cez reč, spev, (spolu)hry.. Rovnako tento spôsob dokonale zrkadlí to, ako sa vzťahujeme k okoliu a kde sa na našej ceste života k rozvoju individuálneho vedomia nachádzame. A prichádzajú odpovede.. Alebo aj otázky. :-)

Chcete byť slobodný? Ak si to dovolíte, dotýkať sa Seba v hĺbke svojho bytia, stretnúť sa s Dušou v tele, ste na pol ceste. Vedome sa prebudiť v tele - to je odvážna hranica, kde dospievame, berieme zodpovednosť za svoj telesný, duševný i spirituálny život, za jeho prejavenie cez telo - pohybom, dotykom, zvukom, dychom, slovom..  Druhá strana mince "Sloboda" je "Zodpovednosť".

Všetci sme na Ceste.. k Slobode, rovnováhe, byť bližšie k svojmu Stredu a spojeniu s Vedomím.. Prajem nám v tomto veľa zdaru, lásky a požehnania,    
ATaDuš
a