Terapia slovom
Konzultácia alebo koučink ako mentálno - emočné zblíženie sa so svojimi časťami

"O čom nie je možné hovoriť, tým sa musí ochorieť. To, čo nesmie byť prežité, čiže ne-môže byť, sa odrazí v ne-moci. A "prežitým" sa myslí (pokiaľ možno) na vedomej, bdelej úrovni. Ďalší prepis tejto vety je: Kde nie sú emócie, tam sú nemoci."

Tam, kde se nemáme možnosť stretnúť so svojou emotivitou a so svojim autentickým prežitkom a emócie ventilovať, tak sa na báze kumulácie konkrétnych bielkovinových štruktúr začínajú emócie potlačovať a "štósovať" niekde v tele práve v orgánových systémoch. Začnú ovplyvňovať bunkovú štruktúru orgánu. Jedna zo základných ciest a metód psychosomatického liečebného postupu je stretnúť sa s emóciami, ktoré neboli prežité v dobe, kedy mali byť prežité. Je potrebné ich odventilovať, oprášiť, porozumieť im. Niekedy aj im dať nálepku legitimity, že boli alebo sú oprávnené. Tým začneme fyzicky detoxikovať telo od nánosov bolesti, krívd - a patričný orgán sa môže znova nadýchnuť.

Samotný proces uzdravenia tkvie v hlbšom pochopení svojho života. Návštívte svoj vlastný život prostredníctvom svojej mysle. Pozrite sa na svoje bytie vo vzťahoch - cez ten najdôležitejší - čiže ten k sebe samému a potom ďalšie, počínajúc s vašimi najbližšími, až vzdialenejšími vzťahmi k ľuďom, veciam, činnostiam, atď. Potom sú tu ešte ďalšie dva komponenty, ktoré považujeme za celkom neopomenuteľné, a to je spiritualita a energetické princípy v našom tele. Spiritualita pritom nie v náboženskom kontexte, ale ako bytie v zmysluplnosti - kedy hľadáme a žijeme zmysel nášho bytia. Bežná denná prax ukazuje, ako spiritualitu žijeme pri niečom tak obyčajnom, ako je napríklad mytie okien. Ak to človeka nebaví a radšej by šiel napríklad hrať na klavír, tak umyje dve okná a je úplne unavený a hlavne frustrovaný, nespokojný, čo sa teda odráža na jeho psychike - pretože v tom umývaní okien skrátka nenachádza zmysel, radosť, tok energie. Pri činnosti, čo ho baví, ho to dokonca bude energeticky nabíjať, pretože tam niekde ten zmysel vidí. Žijeme zmyslom nejakého konania, v obyčajnom dennom žití. Rovnováhu nachádzame cez neustále balansovanie polarít, až sa naučíme umeniu stredu - energia tak voľne prúdi a my tu žijeme naplno..

Radosť zo života je reálne dostupná každému! Motivácia k tvorbe, naplnenie v práci, fungujúce vzťahy, pevné zdravie, hmotné zabezpečenie, duchovný rozvoj.. - pre každého šťastie značí niečo iné. Isté je, že sme si jeho strojcom sami - a začína to v mysli, rozhodnutím každého momentu..

Dnes žijeme v dobe, kedy sa rozvíja tzv. uvedomenie. Preto je dôležité podporovať vývoj zdravým nahliadnutím do nášho vnútra. Dôležité je, aby sme to, čo tam nájdeme, vyniesli na povrch a očistili. Potom to môže svietiť do všetkých častí našej duše aj tela.

Poskytujem "Terapiu slovom" ako podporu náročnejších období života alebo sprevádzanie pri procese transformácie.